Volledig scherm
Het voormalige horecapand aan de Coevorderweg 2-4 in Balkbrug verkeert in slechte staat. © Benny Koerhuis

Geen twintig appartementen bij kruising N377 in Balkbrug

Het Hardenbergse college voelt niks voor de bouw van twintig appartementen op de hoek van de Coevorderweg (N377) en Meppelerweg in Balkbrug. Eigenaar Zeker Horeca BV heeft de gemeente gevraagd of in principe medewerking verleend kan worden aan een plan voor de herontwikkeling van de leegstaande panden van een café-restaurant aan de Coevorderweg 2-4, naast het voormalige hotel Munnink. De eigenaar wil hier slopen en een nieuw gebouw van drie verdiepingen bouwen, met ruimte voor (dag)horeca en bedrijven op de begane grond en twintig appartementen op de verdiepingen. 

De horecapanden zijn nog tijdelijk in gebruik als kringloopbedrijf en ijssalon, maar het complex verkeert in slechte staat nadat huurders er de afgelopen jaren niet in slaagden het café-restaurant rendabel te maken. Zeker Horeca BV ziet wel toekomst in een complex voor (dag)horeca en lichte bedrijvigheid beneden met daarboven twee bouwlagen met twintig appartementen, waarbij de bebouwing wordt gericht op de Coevorderweg (N377) en de Meppelerweg. Met dat idee wil de ontwikkelaar aansluiten op de plannen voor de herontwikkeling van deze drukke kruising nadat de geplande onderdoorgang van de N377 in de bebouwde kom van Balkbrug  is gerealiseerd. Op de binnenplaats aan de achterzijde van het beoogde nieuwbouwcomplex is genoeg ruimte voor parkeren. Zeker Horeca heeft in een gesprek met het gemeentebestuur aangegeven dat het voor een haalbare exploitatie van het bouwplan wel nodig is een twintigtal woningen te bouwen.

Teveel woningen

Horeca is hier toegestaan, maar het Hardenbergse college ziet geen brood in de bouw van extra woningen op deze plek. In Balkbrug zijn namelijk al meerdere woningbouwplannen in uitvoering en in voorbereiding. Op het terrein van de gesloopte uitgaansgelegenheid Takens iets verderop worden op dit moment al 25 woningen gebouwd. En in de volgende fase van het plan Sluis IV worden woningen gebouwd voor starters, sociale huur en koop. Daarnaast worden de rijenwoningen uit de eerste fase van Sluis IV door corporatie Vechtdal Wonen als starterswoningen in de markt gezet. ,,Conclusie is dat er dit moment voldoende plancapaciteit is voor de komende jaren met daarbij een goede differentiatie. Dit betekent dat het gemeentelijke woonbeleid geen ruimte biedt om 20 appartementen aan de markt toe te voegen, ook niet in de sociale huursector’’, aldus het collegebesluit. 

Niet passend

Ook vindt het college het beoogde complex van drie bouwlagen qua omvang te groot en daarom 'te stedelijk’ voor deze plek. ,,Het is in contrast met de omgeving. Het karakter van de omgeving bestaat uit individuele bebouwing met een kleinschalig karakter en een dorpse uitstraling.’’ Daarbij wijzen burgemeester en wethouders op verspringende rooilijnen van de voorgevels en afwisselende dieptes van voortuinen. ,,Het voorgestelde volume staat zeer dicht op de rijbaan en lijkt daardoor nog forser en is daarom niet passend in de kleinschalige kern van Balkbrug.’’

 1. Veldzicht doet aangifte na protestborden tegen vluchtelingen in Balkbrug: ‘Wij laten ons niet intimideren’
  PREMIUM

  Veldzicht doet aangifte na protestbor­den tegen vluchtelin­gen in Balkbrug: ‘Wij laten ons niet intimide­ren’

  ‘Veldzicht en Balkbrug zijn al 125 jaar nauw met elkaar verbonden, daar zal deze protestactie op geen enkele wijze verandering in brengen.’ Het zijn duidelijke woorden van de directie van Veldzicht, als reactie op de protestactie eerder deze week. Veldzicht laat weten dat ze aangifte hebben gedaan en zich niet laten intimideren. Ook de inwoners van Balkbrug zijn niet te spreken over de spandoeken die door een actiegroep opgehangen zijn. Waar bemoeien ze zich mee?
 2. Balkbrug baalt van spandoeken ‘verzetsgroep’: We kunnen dat prima zelf oplossen

  Balkbrug baalt van spandoeken ‘verzets­groep’: We kunnen dat prima zelf oplossen

  Het plan om ongedocumenteerde vluchtelingen in Balkbrug onder te brengen zorgt voor onrust in het dorp, maar een actie van een verzetsgroep schiet bij de inwoners toch in het verkeerde keelgat. Begin deze week zijn door actiegroep ‘Rechts in Verzet’ spandoeken opgehangen als protest tegen de voorgenomen opvang van deze vluchtelingen. Maar de Balkbruggers zijn het hier niet mee eens, ook Plaatselijk Belang distantieert zich van deze uitlatingen.

Vechtdal