Volledig scherm
Het gemeentehuis van Hardenberg. foto Wim de Jonge

'Hardenberg' even Sint: lastenverlichting

HARDENBERG - De intocht van Sinterklaas heeft de gemeenteraad in Hardenberg niet helemaal onberoerd gelaten.

Geheel in de geest van de Goedheiligman deelde de raad bij de begrotingsbehandeling cadeautjes uit. Raadsbreed werd een voorstel aangenomen om de lasten te verlichten.

Afvalstoffenheffing
Dat gebeurt via de afvalstoffenheffing. Het college wilde de inwoners al een tientje teruggeven, de raad heeft daar nog eens 300.000 euro bij gedaan uit de reserve. Dat komt neer op ongeveer 13 euro. Het totale meevallertje voor de huishoudens in Hardenberg komt daarmee uit op 23 euro. En ook voor het jaar 2018 is de inwoners een meevallertje in het vooruitzicht gesteld. Dan wordt de onroerend zaakbelasting verlaagd met 600.000 euro. Het CDA kreeg hiervoor raadsbrede steun. De door het college voor 2017 voorgestelde verhoging die de gemeentekas 550.000 euro oplevert, komt er wel. Al had het CDA dat graag anders gezien. "De ozb gaat richting een bovengemiddeld niveau en is de afgelopen jaren al stevig verhoogd", aldus fractievoorzitter Martijn Breukelman. Maar het alternatief voor het mislopen van de inkomsten bleek juridisch niet door de beugel te kunnen. En dat bleek voor meer voorstellen van de fracties te gelden, zo was tijdens de vijf dagen durende schorsing uitgezocht. Daarom werden deze week aangepaste moties en amendementen ingediend. Ze werden allemaal en door de hele raad gesteund, en ook het college verzette er zich niet tegen.

Twaalfde plek
Het college is opgedragen om de komende jaren te komen tot een verlaging van de woonlasten, iets waar de VVD op hamerde. Hardenberg staat nu op de twaalfde plaats van de 25 Overijsselse gemeenten als het gaat om de woonlasten per huishouden en die slechte positie steekt de raad.

Speciaal voor gezinnen met kinderen die rond moeten komen van een laag inkomen, is er minimabeleid ontwikkelt. Op aandrang van de raad maakt het college nog dit jaar een regeling om die gezinnen een eenmalige tegemoetkoming te kunnen geven, bijvoorbeeld voor de feestdagen of de aanschaf van winterkleding. Hiervoor wil de raad de 70.000 euro gebruiken die Hardenberg krijgt als hogere uitkering uit het Gemeentefonds.

Op initiatief van de PvdA komt er een Duurzaamheidsfonds, waarin op termijn 500.000 euro wordt gestopt voor kleinschalige lokale initatieven.

Vechtdal