Hardenberg heeft geen moeite met aardappelloods bij biovergister

Hardenberg heeft geen bezwaar tegen het bouwen van een nieuwe aardappelloods bij het Anerveense bedrijf BIO Verwerker. De onderneming  had bij de provincie een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bewaarloods voor consumptieaardappelen, plus uitbreiding van haar bestaande mestvergistingsinstallatie van 49.500 ton naar in totaal 70.000 ton per jaar aan de Krimweg 4. Dat is een bevoegdheid van de provincie, maar die moet het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders wel om advies vragen over het bouwen van de aardappelloods. Die wil BIO namelijk bouwen buiten het bouwvlak, op grond met een agrarische bestemming. 

In de ruimtelijke onderbouwing van de plannen wordt aangegeven dat de schuur een oppervlakte van circa 5000 vierkante meter krijgt en zal worden gebruikt voor de opslag, het drogen en het verwerken van consumptie- en zetmeelaardappelen. De loods wordt niet gebruikt voor de biovergister. De Hardenbergse gemeenteraad beslist vanavond over een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen’. 

Loonbedrijf/biovergister BIO verwerker Anerveen B.V. aan de Krimweg in Anerveen. Het bedrijf wil uitbreiden met onder andere een loods voor de opslag van aardappelen. Die moet naast de vergistingssilo's worden gebouwd.
Volledig scherm
Loonbedrijf/biovergister BIO verwerker Anerveen B.V. aan de Krimweg in Anerveen. Het bedrijf wil uitbreiden met onder andere een loods voor de opslag van aardappelen. Die moet naast de vergistingssilo's worden gebouwd. © Foto Freddy Schinkel

Voorwaarden

Het licht kan op groen als de provincie als voorwaarde opneemt dat een bestaande verouderde opslagloods voor aardappels wordt gesloopt en de nieuwe, grotere loods landschappelijk wordt ingepast met omringende beplanting. Dat moet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Tijdens de inspraakperiode zijn tot en met 11 april 2019 vijf zienswijzen tegen BIO’s totaalplan bij de provincie binnengekomen, waarvan er één inhaakte op de bouw van de aardappelbewaarloods waar de gemeente over moest adviseren. De andere vier zienswijzen hebben betrekking op de milieutechnische aspecten, waar de provincie over gaat. 

Dekmantel

Indieners van zienswijzen stellen dat de aardappelbewaarloods een ‘dekmantel’ is om het bouwvlak vergroot te krijgen voor toekomstige bedrijfsuitbreiding met het oog op mestverwerking en -vergisting. Maar de gemeente benadrukt dat éénmalig wordt afgeweken van het bestemmingsplan om de bouw van de nieuwe bewaarloods buiten het bouwvlak op agrarische grond mogelijk te maken. De oorspronkelijke onbebouwde agrarische bestemming blijft van kracht bij zo'n eenmalige afwijking. Voor een definitieve wijziging van de bestemming zout het geldende bestemmingsplan ‘buitengebied Hardenberg’ moeten worden herzien. Verder wijst het Hardenbergse college erop dat het bewaren van consumptieaardappelen binnen de agrarische bestemming past.

Op het perceel aan de Krimweg 4-4a (voorheen Slagenweg 5) waarop al jaren een vergistingsinstallatie draait is volgens het geldende bestemmingsplan een biovergistingsbedrijf toegestaan. De uitbreiding vindt plaats op grond die die benodigde bestemming al heeft. 

 1. Hardenberg bezingt saamhorigheid in coronacrisis met eigen lied in leeg nieuw ziekenhuis
  PREMIUM
  video

  Hardenberg bezingt saamhorig­heid in coronacri­sis met eigen lied in leeg nieuw ziekenhuis

  De linten en de lijnen, zover mag je gaan. De vrijheid die we hebben, dwingt ons stil te staan. Elkaar de hand te reiken, het is niet meer wat het was. Je woorden van liefde, kaatsen tegen glas... Samen met sprekende zwart-witfoto’s uit het dagelijks leven en muziek van een zeskoppige band vormen deze songteksten ‘Oog van de storm’, een indrukwekkend slotlied van de documentaire ‘Lotgenoten’ dat lekker in het gehoor ligt en makkelijk meezingt.
 2. Masévon investeert met nieuw pand in Hardenberg in hightech-regio ‘Vechtdal Valley’
  PREMIUM
  Hightech

  Masévon investeert met nieuw pand in Hardenberg in high­tech-re­gio ‘Vechtdal Valley’

  Wat is toch dat ‘Best bewaarde geheim van Hardenberg’? Masévon Group schermt ermee op een groot bord langs de N36 waar ze een nieuw pand bouwen voor een nieuwe tak: Masévon Advanced Systems. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in de hightech-branche rond Hardenberg. ,,Ik noem het hier Vechtdal Valley”, zegt CEO Henk Kieft, met een knipoog naar de beroemde techregio in Californië.

Vechtdal