Hardenberg heeft geen moeite met aardappelloods bij biovergister

Hardenberg heeft geen bezwaar tegen het bouwen van een nieuwe aardappelloods bij het Anerveense bedrijf BIO Verwerker. De onderneming  had bij de provincie een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een bewaarloods voor consumptieaardappelen, plus uitbreiding van haar bestaande mestvergistingsinstallatie van 49.500 ton naar in totaal 70.000 ton per jaar aan de Krimweg 4. Dat is een bevoegdheid van de provincie, maar die moet het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders wel om advies vragen over het bouwen van de aardappelloods. Die wil BIO namelijk bouwen buiten het bouwvlak, op grond met een agrarische bestemming. 

In de ruimtelijke onderbouwing van de plannen wordt aangegeven dat de schuur een oppervlakte van circa 5000 vierkante meter krijgt en zal worden gebruikt voor de opslag, het drogen en het verwerken van consumptie- en zetmeelaardappelen. De loods wordt niet gebruikt voor de biovergister. De Hardenbergse gemeenteraad beslist vanavond over een zogenaamde 'verklaring van geen bedenkingen’. 

Volledig scherm
Loonbedrijf/biovergister BIO verwerker Anerveen B.V. aan de Krimweg in Anerveen. Het bedrijf wil uitbreiden met onder andere een loods voor de opslag van aardappelen. Die moet naast de vergistingssilo's worden gebouwd. © Foto Freddy Schinkel

Voorwaarden

Het licht kan op groen als de provincie als voorwaarde opneemt dat een bestaande verouderde opslagloods voor aardappels wordt gesloopt en de nieuwe, grotere loods landschappelijk wordt ingepast met omringende beplanting. Dat moet binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning worden uitgevoerd. Tijdens de inspraakperiode zijn tot en met 11 april 2019 vijf zienswijzen tegen BIO’s totaalplan bij de provincie binnengekomen, waarvan er één inhaakte op de bouw van de aardappelbewaarloods waar de gemeente over moest adviseren. De andere vier zienswijzen hebben betrekking op de milieutechnische aspecten, waar de provincie over gaat. 

Dekmantel

Indieners van zienswijzen stellen dat de aardappelbewaarloods een ‘dekmantel’ is om het bouwvlak vergroot te krijgen voor toekomstige bedrijfsuitbreiding met het oog op mestverwerking en -vergisting. Maar de gemeente benadrukt dat éénmalig wordt afgeweken van het bestemmingsplan om de bouw van de nieuwe bewaarloods buiten het bouwvlak op agrarische grond mogelijk te maken. De oorspronkelijke onbebouwde agrarische bestemming blijft van kracht bij zo'n eenmalige afwijking. Voor een definitieve wijziging van de bestemming zout het geldende bestemmingsplan ‘buitengebied Hardenberg’ moeten worden herzien. Verder wijst het Hardenbergse college erop dat het bewaren van consumptieaardappelen binnen de agrarische bestemming past.

Op het perceel aan de Krimweg 4-4a (voorheen Slagenweg 5) waarop al jaren een vergistingsinstallatie draait is volgens het geldende bestemmingsplan een biovergistingsbedrijf toegestaan. De uitbreiding vindt plaats op grond die die benodigde bestemming al heeft. 

 1. Jürgen in Duitsland wel, maar Jan in Nederland geen compensatie voor gigantische windmolen? In Kloosterhaar begrijpen ze het niet meer
  PREMIUM
  video

  Jürgen in Duitsland wel, maar Jan in Nederland geen compensa­tie voor giganti­sche windmolen? In Klooster­haar begrijpen ze het niet meer

  Heinrich uit het Duitse Itterbeck woont straks op 1.000 meter van een gigantische windmolen en krijgt ter compensatie 3.500 euro per jaar. Het huis van Henk staat eveneens op een kilometer, alleen net in Kloosterhaar. In Nederland, en daarom moet hij maar uitzoeken hoe hij zijn vergoeding voor het bedorven woongenot krijgt. Onrecht, vinden ze aan deze kant van de grens. ,,Daar gaat het gründlich en pünktlich, hier is het gissen.”
 2. Slagharense carnavalsgroep wil af van de mexicano
  PREMIUM
  video + foto's

  Slagharen­se carnavals­groep wil af van de mexicano

  De Slagharense carnavalsgroep De Klaplopers wil met hun actie Kickout Mexicano de gelijknamige snack uit de cafetaria’s verbannen vanwege het volgens hen aanstootgevende karakter. ,,Een lui in saus achterover liggende, geribbelde lap vlees, dat is niet iets waar de gemiddelde Mexicaan zich graag mee vergeleken ziet worden”, aldus De Klaplopers, die hun actie kracht bijzetten in de carnavalsoptocht die zaterdagmiddag door Turfgat trok.

Vechtdal