Volledig scherm
Hardenberg is tegen opslag van CO2 en afvalwater in lege gasvelden. © ANP

Hardenberg houdt bezwaar tegen ondergrondse opslag CO2 en afvalwater

Wethouder Falco Bruinsma gaat vandaag in het provinciehuis inspreken tegen de mogelijke opslag van CO2 en afvalwater in de Hardenbergse gasvelden. Het provinciebestuur behandelt dan de aanpassing van de omgevingsvisie, waarin in grote lijnen staat hoe Overijssel de komende tientallen jaren wil wonen, werken en leven. In die visie wordt ook bepaald hoe de diepere ondergrond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld voor drinkwaterwinning en warmte-koude-opslag, maar ook voor de omstreden opslag van CO2 en afvalwater. 

Vorig jaar ontstond opschudding onder de inwoners van Hardenberg toen bleek dat de provincie de gasvelden in die gemeente expliciet noemde als mogelijk zoekgebied voor het 'dumpen' van CO2 en afvalwater van olieboringen. Zo'n tachtig procent van de Overijsselse ondergrond zou ongeschikt zijn volgens de provincie, voor de leegkomende Hardenbergse gasvelden werd de deur echter op een kier gehouden. Uiteindelijk werd die passage uit het voorstel aan Provinciale Staten geschrapt. 

Mogelijkheid

In het ontwerp voor de aangepaste omgevingsvisie wordt Hardenberg niet met name genoemd, maar houdt de provincie nog wel de mogelijkheid open om ergens in Overijssel koolstofdioxide (CO2) op te slaan of afvalwater te injecteren in de ondergrond. Begin dit jaar maakte het oude college van burgemeester en wethouders van Hardenberg daar al bezwaar tegen, en vroeg het provinciebestuur  in de vernieuwde omgevingsvisie te schrijven dat Overijssel 'in principe tegen het instemmen met deze vormen van opslag' is.
 

Niet reëel

In haar reactie op de Hardenbergse bezwaren schrijft de provincie echter dat het 'niet reëel' is om op dit moment in heel Overijssel elke vorm van opslag in de diepe ondergrond volledig uit te sluiten. Mocht er een aanvraag komen voor opslag in de diepe ondergrond wil de provincie met gemeente en waterschap daarover een gezamenlijk advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat sturen. Dat gebeurde ook met het advies over het verlengen van de gaswinning in Hardenberg, waarin de provincie samen optrok met de gemeente en waterschap Vechtstromen. Als een gezamenlijk standpunt over opslag in de bodem niet haalbaar is, kan de gemeente altijd nog een eigen advies aan minister Wiebes sturen, aldus het provinciebestuur. 

Inspreken

Ook het nieuwe Hardenbergse college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen van maart is aangetreden, vindt dat het provinciebestuur elke vorm van opslag moet afwijzen. Daarom gaat de nieuwe wethouder milieu Falco Bruinsma daar vandaag als inspreker tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en water van Provinciale Staten nog eens voor pleiten.

Vechtdal