Volledig scherm
VVD-gedeputeerde Monique van Haaf, met op de achtergrond haar woonplaats Deventer. © Tom van Dijke

Hardenberg krijgt steun Statenleden in verzet tegen opslag CO2

Meerdere partijen in de Provinciale Staten steunen Hardenberg in het verzet tegen de opslag van CO2 en afvalwater in leegkomende gasvelden. Dat bleek woensdagmorgen in de vergadering van de Statencommissie Ruimte en water over de actualisering van de Overijsselse omgevingsvisie.

GroenLinks-Statenlid Robert Jansen riep de commissie op om het dumpen in de diepere ondergrond van koolstofdioxide (CO2) en afvalwater van olieboringen definitief te blokkeren. De weerstand die een meerderheid van de Statenleden tegen dergelijke opslag heeft zou verwoord moeten worden in een wijziging van het beleid in de omgevingsvisie, waarin wordt uitgestippeld hoe de provincie zich de komende tientallen jaren moet ontwikkelen op gebied van bijvoorbeeld wonen, werken, milieu en natuur. 

'Nieuw beleid'

Gedeputeerde Monique van Haaf wees Jansen er echter op dat die visie nu tussentijds op details wordt geactualiseerd en dat er dan niet zomaar nieuw beleid toegevoegd kan worden, omdat daarvoor een bredere discussie nodig zou zijn. De provincie is terughoudend met opslag in uitgeproduceerde gasvelden en ziet de injectie van productiewater van olieboringen als 'minst aantrekkelijke vorm van het gebruik van deze gasvelden'. Maar de provincie wil niet op voorhand elke vorm van opslag in alle lege gasvelden in Overijssel uitsluiten, omdat zo'n 20 procent van de ondergrond daar wel mogelijkheden voor zou bieden. Het overnemen van het Hardenbergse bezwaarschrift waarin werd verzocht om nergens in de diepere ondergrond opslag toe te staan, zou wel nieuw beleid betekenen. 

Handje helpen

Na de afwijzende woorden van gedeputeerde Van Haaf opperde GL-Statenlid Jansen om samen met andere partijen het provinciebestuur 'een handje te helpen' om op dit gebied toch maar snel nieuw beleid vast te leggen. Dat kan via een zogeheten amendement, dat dan over twee weken bij de stemming over de actualisatie van de omgevingsvisie door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen moet worden. Bart van Moorsel, Statenlid voor het CDA dat deel uitmaakt van het college van Gedeputeerde Staten, haakte meteen in op die oproep. Hij wees er op dat Provinciale Staten de afgelopen jaren meerdere signalen hebben afgegeven tegen ondergrondse opslag. ,,Dat standpunt van de meerderheid van de Staten moeten we vastleggen in de omgevingsvisie'', aldus de CDA'er. Ook PvdA'er Tijs de Bree vindt dat de provincie duidelijk moet maken tegen opslag in heel Overijssel te zijn. Robert Jansen is blij met die steun en heeft goede hoop de komende weken samen met andere Statenfracties met een goed voorstel te komen.

Inspreken

Hoewel wethouder Falco Bruinsma maandag nog had aangekondigd namens Hardenberg te zullen inspreken over deze kwestie, is daar na overleg in het college van burgemeester en wethouders uiteindelijk toch maar van afgezien. De gemeente zal haar verzet tegen opslag in de gasvelden in rechtstreekse contacten met de provincie onder de aandacht blijven brengen, mogelijk komt er binnenkort ook nog een brief aan het provinciebestuur.

Vechtdal