Volledig scherm
Baggerwerkzaamheden in de Hardenbergse haven, nabij de Havenweg. © Cees Baars

Hardenberg wil extra aanlegplaatsen in Vechtpark

Hardenberg wil extra aanlegplaatsen voor bootjes langs de Vecht. Samen met waterschap Vechtstromen, de plaatselijke watersportvereniging, andere belanghebbenden en inwoners wil de gemeente naar mogelijkheden zoeken. 

Uit een eerste onderzoek zijn drie opties naar voren gekomen. Naast uitbreiding van de bestaande haven is het ook mogelijk om extra aanlegplaatsen te realiseren aan de westoever van de Vecht tussen de Voorstraatbrug en de Prins Bernhardbrug, of aan de westoever in het Molengootgebied aan de zuidzijde van het Vechtpark. 

De gemeente Hardenberg legt deze opties nu voor aan het waterschap om de haalbaarheid te toetsen aan het programma 'Ruimte voor de Vecht'. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt, waarbij ook inwoners worden betrokken.

Meer bootjes

De beoogde locaties liggen in het Vechtpark Hardenberg, dat de afgelopen jaren is aangelegd. De provincie Overijssel heeft daarnaast op diverse plekken in de Vecht sluizen aangelegd of vernieuwd, waardoor de rivier  van Zwolle tot aan de Duitse grens nu bevaarbaar is. Gemeente en provincie verwachten dat de pleziervaart toeneemt en houden rekening met 10 tot 20 bootjes per dag die willen aanmeren in Hardenberg. De watersportvereniging wil ook graag vaste ligplaatsen voor bootjes van de eigen inwoners.

Vaarconcept

Waterschap Vechtstromen heeft samen met haar partners een nieuw vaarconcept uitgewerkt, waarin geregeld is wat wel en niet mogelijk is op de Vecht. Voor kleinere boten is de rivier bevaarbaar, waarbij de diepte van de sluizen (maximaal 1 meter) en de doorvaarthoogte van bruggen (maximaal 2 meter) maatgevend zijn voor de afmetingen van de vaartuigen. 'Schippers' moeten zelf rekening houden met eventuele beperkte diepgang, als gevolg van zandbanken in de rivier en dynamische processen zoals verplaatsing van zand of tijden van droogte.

Vechtdal