Volledig scherm
Het gemeentehuis van Hardenberg. foto Wim de Jonge

Hardenbergse wethouder Janssen in botsing met raad

HARDENBERG - Jannes Janssen, de Hardenbergse wethouder van financiën, is in botsing gekomen met de voltallige gemeenteraad. Een onhandige manoeuvre heeft ertoe geleid dat de vergadering over de begroting voor volgend jaar tijdelijk is onderbroken en pas maandag wordt hervat. In de tussentijd kunnen fracties en college werken aan een oplossing voor het gerezen financiële probleem.

Na ruim drie uur vergaderen, waarbij de verschillende fracties allerlei voorstellen indienden, begon wethouder Janssen zijn beantwoording met een mededeling die de hele avond op z’n kop zette. Het kwam er kort gezegd op neer dat dekking voor de gedane voorstellen niet klopte. Janssen verwees naar gerechtelijke uitspraken. “Middelen die je met een doelbelasting ophaalt moet je daaraan ook besteden en niet voor iets anders gebruiken.” Zo zou de reserve afvalstoffenheffing niet gebruikt mogen worden om de verhoging van de onroerend zaakbelasting te schrappen (voorstel CDA en OpKoers.nu) en mogen vrijgevallen GAVI-gelden niet worden aangewend om de schuldpositie terug te brengen (voorstel ChristenUnie, PvdA, GroenLinks) of om een duurzaamheidsfonds te vormen (voorstel PvdA, CU, D66, GL). “Je moet dat nu niet doen of op een andere manier financieren”, hield Janssen de fracties voor.

Volle laag
En dat viel volledig verkeerd. De wethouder kreeg de volle laag vanuit zijn eigen partij, de ChristenUnie. De boze fractievoorzitter Wim Boersma wilde weten wanneer de wethouder de informatie had gekregen en die niet had gedeeld met de raad. “Dan hadden we een heel andere discussie gehad.” Janssen zei pas een of twee minuten voor begin van de vergadering op de hoogte te zijn gesteld. Omdat hij de raad niet had geïnformeerd, werd er een kwartier geschorst, om vervolgens te besluiten pas maandagavond verder te gaan.

Vechtdal