Volledig scherm
© Thinkstock

Hond houden in Hardenberg goedkoper of gratis

HARDENBERG - Voor hondenbezitters in de gemeente Hardenberg gloort financiële hoop. Op voorstel van OpKoers.nu gaat de hondenbelasting in 2018 fors omlaag of verdwijnt zelfs helemaal.

Hardenberg Sinds de oprichting van de lokale partij in 2005 is de afschaffing van de hondenbelasting één van de speerpunten van OpKoers.nu. Maar nooit was er steun van andere fracties in de gemeenteraad. Maandagavond beleefde de driemansfractie eindelijk hun moment van glorie. CDA, ChristenUnie, PvdA, VVD, D66 en GroenLinks steunden de motie om het tarief naar beneden bij te stellen of zelfs helemaal af te schaffen.

Landelijke afschaffing
Nog niet in 2017 omdat de in eerste instantie aangedragen dekking op juridische gronden niet door de beugel kan. Maar wel in 2018. Het college is raadsbreed opgedragen om voor dat jaar met voorstellen te komen voor 'een substantiële verlaging of afschaffing'. OpKoers.nu sorteert hiermee voor op de toekomst. Het Haagse kringen wordt nadrukkelijk gesproken over een landelijke afschaffing als onderdeel van de hervorming van het belastingbeleid. Een van de plannen is de afschaffing van een aantal kleine belastingen, zoals de hondenbelasting en de forensenbelasting.

Pas in 2019
In een brief van het ministerie staat dat een volgend kabinet hierin keuzes moet maken. "Of de voorstellen inzake de herziening van de rijks- en gemeentelijke belastingen daadwerkelijk zullen worden omgezet in regelgeving is op dit moment nog onduidelijk en in ieder geval doorgeschoven naar een volgende kabinetsperiode", aldus het college in een eerste reactie op de plannen. "Wij verwachten dat, mochten de voorstellen worden overgenomen, dit voor het eerst kan worden uitgevoerd in 2019", kreeg OpKoers.nu te horen. Met het aannemen van de motie kan het Hardenbergse college hier niet meer mee wachten en moet aan de slag met een eigen voorstel. In de begroting voor volgend jaar heeft de gemeente voor de viervoeters nog een bedrag aan inkomsten van 338.000 euro opgenomen.

Vechtdal