Volledig scherm
"We geven de kinderen een stem, dat is waar het om gaat", zeggen de KIES-coaches die in de gemeente Ommen aan de slag gaan.foto Tom van Dijke

Kind krijgt hulp bij verwerken scheiding

Met een percentage van één op drie is een scheiding allang geen wereldschokkend nieuws meer, behalve voor de betrokkenen.

In de wirwar van emoties worden kinderen nogal eens over het hoofd gezien, terwijl zo'n gebeurtenis voor hen misschien nog wel het meest heftig is. "Ieder kind verwerkt het op zijn eigen manier. Het ene kind krijgt verlatingsangst of voelt zich schuldig, terwijl andere kinderen ogenschijnlijk gewoon doorgaan met hun leven. Hoe ze ook reageren, uiteindelijk is een scheiding voor ieder kind ontzettend ingrijpend", weet Anja Exel. Ze begeleidde enkele jaren een groepje kinderen van gescheiden ouders op basisschool Het Kompas in Ommen. "Dat deed ik naar aanleiding van vragen van een aantal ouders. Ik wilde het proberen, al wist ik niet precies hoe ik dat moest aanpakken." Exel ging volgens haar eigen gevoel te werk en was onder de indruk wat er gebeurde met de kinderen. "Ze leerden spelenderwijs met elkaar te praten over hun emoties en dat was soms echt heftig. Ik heb weleens mee zitten huilen met een kind en vroeg me dan naderhand steeds af of ik wel goed reageerde." Op een gegeven moment kwam ze Geke de Lange tegen. Als kindertherapeut kwam ook zij dit soort problemen ook veel tegen in haar praktijk. Ze had daarom een opleiding tot KIES-coach (Kinderen In Echtscheiding Situatie) gevolgd en wilde starten met trainingen voor kinderen van gescheiden ouders. "De KIES-training bestaat uit achtmaal een uurtje lotgenotencontact. Door middel van spelen en praten leren de kinderen de scheiding te begrijpen, het een plaats te geven en om te kunnen gaan met alles wat zij moeilijk vinden rond die gebeurtenis", legt De Lange uit. "Onderzoek door de universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat KIES echt helpt bij het verwerken van een scheiding en bovendien ook het contact met de ouders verbetert. Door het probleem te erkennen wordt er druk weggenomen en gaat het verwerkingsproces sneller. Uiteraard kunnen we de problemen niet bij de kinderen wegnemen, maar we kunnen hen wel leren hier op een andere manier mee om te gaan. We geven de kinderen een stem, dat is waar het om gaat." Dat idee sprak Exel aan en ook zij volgde de opleiding. Nu ze die heeft afgerond, willen ze samen aan de slag. De coaches zijn in te huren door scholen. Kinderen hoeven dus niet 'naar therapie', maar kunnen gewoon onder schooltijd terecht op hun op de eigen school, net zoals dat gaat met logopedie of remedial teaching. "Een bewuste keuze omdat het kind vele uren doorbrengt op school en de problemen ook daar, door bijvoorbeeld verminderde leerprestaties of ander gedrag, naar voren komen", vertelt De Lange. "Het is ook de school die de training betaalt, niet de ouders. Hierdoor krijgen alle kinderen de kans om eraan mee te doen en niet alleen de kinderen van de wat meer vermogende ouders."

De KIES-coaches hebben alle scholen in Ommen aangeschreven om kenbaar te maken dat ze er zijn. Een aantal scholen heeft al aangegeven het een mooi project te vinden, maar er geen geld voor te hebben. Daarom hebben ze besloten om op een van de scholen een pilot te draaien. "Dat gaan we gratis doen omdat we het van de grond willen krijgen. De kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Het is heel belangrijk dat zij zich optimaal kunnen ontplooien en opgroeien tot evenwichtige volwassenen", vindt Exel. "KIES is een waardevol project en gezien het resultaat, voor scholen en gemeenten eigenlijk ook wel iets om mee te scoren."

 1. Gramsbergen ontvangt 68 jeugdvoetbalteams uit binnen- en buitenland

  Gramsber­gen ontvangt 68 jeugdvoet­bal­teams uit binnen- en buitenland

  Na een geslaagde proef vorig jaar met 42 teams, ontvangen SV Gramsbergen en VV Raptim Coevorden zaterdag en zondag 68 jeugdteams tijdens het Easter Open-voetbaltoernooi. Niet alleen Nederlandse clubs zijn van de partij, maar ook 34 jeugdteams uit België, Denemarken, Engeland, Schotland en Wales. De internationale Easter Open-toernooien worden op meerdere plaatsen in Nederland gespeeld: een editie Zuid in Noord-Oost Brabant en Noord Limburg, een editie West in Zuid-Holland, en een editie Oost in Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.
 2. Rijdende winkel wijzigt route in Baalder

  Rijdende winkel wijzigt route in Baalder

  Han Rooth rijdt vanaf dinsdag 23 april een aangepaste route met zijn rijdende winkel in de Hardenbergse wijk Baalder. In een eerste evaluatie na de start van de rijdende winkel in oktober, bleek dat de standplaats bij sporthal De Kamp een groot succes is met een ‘constante stroom van klanten’. Maar bij de Wijkboerderij blijkt de klandizie gering en daarom vervalt die halte. Na overleg met de werkgroep die ijverde voor een rijdende winkel in de supermarktloze wijk Baalder komen hiervoor meerdere locaties in de plaats.
 1. Recreatievaart wacht met smart op Vechtvlinder-sluizen
  PREMIUM

  Recreatie­vaart wacht met smart op Vechtvlin­der-slui­zen

  Op de donderdag voor Pasen start traditiegetrouw de recreatievaart op de Overijsselse Vecht. Het hart van menig watersportliefhebber klopt deze jaargang extra snel omdat de hele rivier binnenkort eindelijk bevaarbaar is, vanaf de Duitse grens bij De Haandrik tot aan de monding in het Zwarte Water bij Zwolle. Dat is te danken aan de sluizen die zijn aangelegd naast de stuwen bij Diffelen en Junne. Er is echter één probleem: die nieuwe sluizen gaan pas op 1 juni open omdat de innovatieve zelfbedieningssystemen de komende weken eerst nog getest moeten worden.
 2. Uitbreiding Hardenbergs bedrijventerrein Broeklanden nog dit jaar bouwrijp

  Uitbrei­ding Harden­bergs bedrijven­ter­rein Broeklan­den nog dit jaar bouwrijp

  Hardenberg begint in het derde kwartaal van dit jaar met het bouwrijp maken van bedrijventerrein Broeklanden-Zuid. Het medio februari door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk geworden. De kavels bedrijfsterrein die samen twintig hectare meten, moeten nog dit jaar bouwrijp zijn. Ondernemers kunnen kiezen uit grote kavels, die de gemeente met veel flexibiliteit gaat uitgeven. Op woensdag 8 mei wordt een inloopbijeenkomst over het plan gehouden.

Vechtdal