Volledig scherm
De winkels aan De Spinde, in het complex met een omgekeerde L-vorm, en de oude Rabobank met ronde gevel daarnaast, worden volgens het conceptplan voor de herontwikkeling van het gebied gesloopt. Daarvoor in de plaats komen drie nieuwe bouwblokken, zonder winkels. Vanaf de Fortuinstraat (linksonder op deze dronefoto) moet een betere verbinding ontstaan met de parkeerkelder onder het gemeentehuis, bijgenaamd 'de ananas’ (rechtsboven). © Wilbert Bijzitter

Oude bank en winkels Hardenberg maken plaats voor 'nieuwe’ Spinde

Niet alleen de winkelpanden aan De Spinde maar ook de voormalige Rabobank in Hardenberg worden binnen afzienbare tijd gesloopt. Daarvoor in de plaats verrijzen naast het gemeentehuis drie nieuwe bouwblokken. Daarin is geen plek meer voor winkels, want die zijn alleen nog maar welkom in het Hardenbergse stadshart. 

Deze prille plannen, of beter gezegd ideeën voor het winkelstrookje De Spinde, maken deel uit van het conceptplan dat de gemeente Hardenberg samen met de Herontwikkelingsmaatschappij Overijssel (HMO) maakt voor dit gebied. Medio vorig jaar ondertekenden wethouder Martijn Breukelman en HMO-directeur Han Wiendels een intentieovereenkomst om in overleg met ondernemers en de Stichting Centrummanagement Hardenberg te bekijken of het ruimtelijk, financieel en maatschappelijk gezien haalbaar is om het gebied De Spinde een andere invulling te geven. Nadat eind vorig jaar de raad is geïnformeerd over de stand van zaken, ging de HMO voortvarend verder.

Verhuizen

Want schoenenzaak Scapino, opticiën Hans Anders, poelier Rademaker en bakker Van Elburg moesten verkassen naar het zogeheten ‘kernwinkelgebied’, zeg maar het hart van het winkelcentrum dat zich concentreert rond de Voorstraat/Oosteinde, de Markt, Fortuinstraat en het Van Wevelinckhovenplein. Zo'n compacter winkelgebied moet volgens de in 2017 vastgestelde detailhandelsstructuurvisie het Hardenbergse centrum versterken en toekomstbestendig maken. De Overijsselse maatschappij is inmiddels al eigenaar van de panden aan De Spinde 3 tot en met 6a, met de eigenaar van De Spinde 2 heeft HMO nu ook overeenstemming bereikt over de verkoop. 

Parkeerkelder

In het conceptplan voor de herontwikkeling van het gebied wordt uitgegaan van sloop van deze winkelpanden en het oude gebouw van de Rabobank, dat de gemeente zelf al in 2017 had aangekocht. Rondom het binnenplein met oorlogsmonument, onder de rook van het gemeentehuis, is plek voor drie bouwblokken waarin ruimte is voor ‘een mix van functies'. Daarbij gaat het om andere functies dan detailhandel, zoals dienstverlening, kantoren, wonen en zorg. Als daar gebouwd wordt wil Hardenberg meteen de toegankelijkheid van de parkeergarage onder het gemeentehuis verbeteren, waarbij de parkeerkelder ook beter bereikbaar wordt vanuit het stadshart vanaf de Fortuinstraat. 

Informatiebijeenkomst

Het conceptplan wordt nu nog niet openbaar gemaakt, maar na de zomervakantie eerst besproken met betrokken ondernemers en inwoners tijdens een informatiebijeenkomst. Daarna doet het Hardenbergse college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad een voorstel over het conceptplan en de verdere planning.    

Vechtdal