Stuw De Haandrik opgekikkerd voor tweede eeuw

VIDEOStuw De Haandrik is na een ingrijpende restauratie weer in gebruik. Ter herinnering aan deze unieke klus, waarbij de gehele stuw voor het eerst sinds de opening een eeuw geleden werd drooggelegd, plaatste waterschap Vechtstromen een herinneringsbordje op een van de muren. Leuk voor de mensen die dit waterbouwkundig erfgoed over pakweg honderd jaar weer mogen opknappen.  ‘Al meer dan 100 jaar veiligheid langs de Vecht', staat er als eerbetoon aan deze ‘oude dame’, zoals de medewerkers van Vechtstromen hun paradepaardje betitelen. 

Bij de officiële ingebruikname van de gerenoveerde stuw in de Vecht roemt projectleider Henk Brink de hele gang van zaken. Zo'n grote klus uitvoeren in de wintermaanden, als de rivier normaliter zijn vrije loop moet hebben, is uniek. Vooral als gevolg van de aanhoudend droge zomer en herfst vormt hoogwater echter geen belemmering. 

Snel handelen

Wim Stegeman, lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, vertelt dat Vechtstromen voortvarend handelde toen bleek dat snel iets gedaan moest worden om dreigend verval van de stuw tegen te gaan. Afgelopen zomer ontstonden door de langdurig lage waterstand en het grote verschil in druk aan weerszijden van de stuw wellen, waardoor veel zand onder de stuw wegspoelde. Medio november begonnen de herstelmaatregelen. Bovenstrooms - aan de kant waar de Vecht vanuit Duitsland ons land binnenstroomt - is een nieuwe 30 centimeter dikke betonnen ‘ontvangstvloer’ voor de stuw gestort, in combinatie met een 9 meter diep betonnen ‘kwelscherm’ dat voorkomt dat door verschil in waterdruk in de toekomst nog weer zand onder de stuw wegspoelt (‘piping’). 

Grout

De dikke gemetselde vloer van de stuw benedenstrooms aan Gramsberger zijde is op plaatsen waar zand was weggespoeld verstevigd door grout te injecteren, een mengsel met cement. Aansluitend aan die vloer is 1200 vierkante meter geodoek gelegd, waarop oude basaltblokken en nieuwe keien zijn gestort. Onder dat doek zit een natuurlijke wel (met water van wel 30 graden constateerde uitvoerder Ernst Slot eigenhandig), die zijn water nu in de rivier kan laten borrelen zonder dat er zand van de ondergrond wordt meegevoerd. Verder is het originele metselwerk opnieuw gevoegd. Uitvoerder Ernst Slot is trots op het resultaat, dat is bereikt door zo'n zestig medewerkers van het waterschap en het Hengelose waterbouwbedrijf Van Heteren. Medio december was volgens planning het laatste beton gestort en het laatste grout geïnjecteerd, waarna de stuw rustig kon ‘uitharden'. 

Buurman Bril

En dan is het deze dinsdag tijd voor een feestje met koffie en gebak, nootjes en een drankje, en mogen bestuurslid Stegeman en buurman Bril om de beurt met een zware kraan een deel van de stalen damwand laten zakken waardoor het Vechtwater langzaam de ontvangstvloer van de stuw overspoelt. ,,Leuk om te doen‘’, blikt Freddy Bril terug. Hij woont met zijn gezin pal aan het wegje dat naar de stuw in de Vecht leidt. ,,Alles ging de afgelopen maanden voor ons huis langs, maar het is voor het goede doel hè. Vooraf zijn we altijd keurig geïnformeerd, ook over het storten van beton voor de nieuwe vloer. Die dag kwam er om de twintig minuten een nieuwe betonwagen aan.’’ Bril is een geboren en getogen ‘Haandrikman’, 52 jaar geleden zag hij op deze plek het levenslicht. ,,Mijn vader woonde op het brugwachtershuis dat hier vroeger stond. Samen met mijn oom werkte hij op de stuw in de Vecht en op de brug over het kanaal Almelo-De Haandrik. Als kind liep ik hier dus altijd al rond. Dan is het ook mooi om tijdens de restauratie eens op de vloer van die stuw te mogen lopen, daar kom je normaal natuurlijk nooit...’’

Volledig scherm
Buurman Freddy Bril mag samen met bestuurslid Stegeman van waterschap Vechtstromen een deel van de damwand met een zware kraan naar beneden drukken, waarna het rivierwater de nieuw gestorte ontvangstvloer van stuw De Haandrik overspoelt. © Frank Uijlenbroek

Vechtdal