Volledig scherm
Het waterpeil bij stuw de Haandrik is verhoogd dankzij een tijdelijke dam. © Waterschap Vechtstromen

Stuw De Haandrik steviger met bigbags

De stuw de Haandrik is uit voorzorg verstevigd met 'big bags' gevuld met zand. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstand in de Vecht is de druk op de stuw aan één kant (stroomopwaarts) verhoogd. Door dat grote drukverschil spoelde kwelwater met zand onder de stuw uit. 

De aanpalende sluis is vanwege de lage waterstand in de Vecht gesloten. ,,Enerzijds omdat bij het schutten extra water verdwijnt dat we niet meer kunnen aanvullen, anderzijds omdat de geschutte boten op de keien liepen'', legt woordvoerder Martin Hilferink van waterschap Vechtstromen het besluit de sluis te sluiten uit.  

Zandzakken

Medewerkers van waterschap Vechtstromen hebben maandagavond in samenwerking met aannemer Bouwhuis uit Beerzerveld eerst zandzakken tegen de honderd jaar oude stuw geplaatst. Vervolgens is dinsdag - ook met big bags - een tijdelijke dam opgeworpen, waarbij grote hijskranen werden ingezet. Tussen die dam en de stuw is water ingelaten, waardoor het waterpeil steeg en meer tegendruk wordt gegeven aan de stuw. Hierdoor blijft de stuw ook bij nog lagere waterstanden stabiel, zo meldt waterschap Vechtstromen. 

Volledig scherm
Big bags met zand verstevigen de stuw de Haandrik. © Waterschap Vechtstromen

Definitieve dam?

Mogelijk wordt de provisorische dam de komende weken vervangen door een definitieve waterkering, om de kwelproblemen structureel op te lossen. Hoewel de Haandrik het al een eeuw volhoudt, is deze stuw in de Vecht tussen Gramsbergen en Coevorden een zorgenkindje voor Vechtstromen. Daarom is dit 'kunstwerk' onlangs volgehangen met slimme sensoren die de toestand van de vaste constructie monitoren, en is de Haandrik zo een van de 'proeftuinen' in het Oost-Nederlandse project 'Fieldlab Camino'.  

Volledig scherm
Kwelwater en zand spoelden onder de stuw uit. © Waterschap Vechtstromen
Volledig scherm
Na het plaatsen van big bags en een tijdelijke dam is de tegendruk op de stuw verhoogd en de kwel ingedamd. © Waterschap Vechtstromen

Vechtdal