Volledig scherm
Hans-Reinder Menkveld bij Veldzicht in Balkbrug. De kliniek heeft onvoldoende zicht op overlast door patiënten. © Frank Uijlenbroek

Telefonisch meldpunt voor ‘ongewenste situaties’ rond patiënten Veldzicht Balkbrug

Op verzoek van inwoners van Balkbrug heeft het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht een telefonisch meldpunt geopend. Dit nummer kunnen mensen bellen wanneer sprake is van ongewenste situaties in het dorp waarbij (mogelijk) patiënten van Veldzicht betrokken zijn.

Tijdens twee informatieavonden die Veldzicht vorige week hield, is duidelijk geworden dat de kliniek onvoldoende zicht heeft op overlast door patiënten. ,,Veel van onze buitenlandse patiënten zijn de Nederlandse taal niet machtig. Dat geeft soms verwarrende situaties voor bewoners, bijvoorbeeld in de supermarkt. Als we worden gebeld, gaat een van onze therapeuten kijken wat er aan de hand is en zoekt hij een oplossing. In veel gevallen is dat voldoende", aldus Hans-Reinder Menkveld, plaatsvervangend directeur van Veldzicht.

Uitbreiding

Op dit moment onderzoekt Veldzicht of het kan ingaan op een verzoek  van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft gevraagd of in Balkbrug 20 ongedocumenteerde vreemdelingen extra kunnen worden opgevangen. Veldzicht bekijkt of het haalbaar is om een woonvoorziening buiten de kliniek te realiseren. Het verzoek van het ministerie leidde tot de nodige onrust in het dorp. 

Dorp

In Veldzicht en de nevenlocatie Huize de Beuk verblijven in totaal 172 psychiatrische patiënten. In het algemeen zijn zij van niet-westerse origine. Een aantal van hen, volgens de kliniek gaat het om een ‘klein deel’ van de patiënten, komt met enige regelmaat in het dorp. Het gaat hierbij om de patiënten die al verder zijn in hun behandeling. Soms werken ze overdag op de Veldzichthoeve en keren daarna terug naar Huize de Beuk of de kliniek. Ook doen ze af en toe boodschappen in het dorp,  bezoeken ze de kerk of een sportvereniging of maken ze simpelweg een ommetje of een fietstocht in de buurt. 

Het meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar via 088-0743075.

  1. Burgemeesters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelingen over Nederland

    Burgemees­ters Kampen en Hardenberg pleiten voor betere verdeling van vluchtelin­gen over Nederland

    Gemeente in IJsselland hebben nog geen verzoek gekregen om extra opvangplekken voor asielzoekers te huisvesten. Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is op zoek naar 5000 extra opvangplekken vanwege verwachte groei van het aantal vluchtelingen. Burgemeesters bort Koelewijn (Kampen) en Jan Willem Wiggers (Hardenberg) pleiten alvast voor een evenwichtiger verdeling van vluchtelingen over het land.

Vechtdal