Volledig scherm

Twee disco's dicht in Hardenberg: minder politie nodig

VECHTDAL - Voor uitgaanspubliek mag het dan ontzettend balen zijn dat grote discotheken als Takens in Balkbrug en Crazy Horse in Hardenberg hun deuren hebben moeten sluiten, het scheelt agenten die de openbare orde bewaken handenvol met werk.

Dat valt te concluderen uit de gebiedsscan van het politieteam Vechtdal. Die wordt binnenkort besproken door de gemeenteraad van Dalfsen, maar gaat ook over de gemeenten Hardenberg en Ommen. Het aantal nachtelijke vernielingen en geweldsincidenten in het Vechtdal is significant gedaald, meldt de politie.

Repareren
Zo daalde het aantal aangiftes van zogenaamde zaakschade - kosten die na vernieling gemaakt moeten worden om eigendommen te repareren - in het gezamenlijk Vechtdal van een slordige 800 naar 275 incidenten per jaar.

Ruim 70 procent daarvan vindt plaats in Hardenberg: de gemeente binnen het Vechtdal met het hoogste inwoneraantal.

Contacten
Niet alleen sluiting van uitgaansgelegenheden zorgde voor verminderde overlast en afname van geweld, stelt de politie. "De politie heeft goede contacten met de horecaondernemers", staat in het rapport. "Bij de discotheken heeft de samenwerking geleid tot maatregelen om te komen tot een veilig uitgaansklimaat voor zowel medewerkers, bezoekers en politiemensen."

Onderdeel van de samenwerking is onder meer het uitdelen van gele en rode kaarten, waarbij stelselmatige overlastplegers de toegang tot kroeg, café of discotheek wordt ontzegd. In het Vechtdal is het aantal geweldsincidenten per jaar van 240 naar 194 gedaald.

Mishandelingen
Hoewel de politie daarbij geen onderscheid maakt in de achtergrond van het geweld, lijkt het aantal mishandelingen in met name de horeca van Hardenberg en Ommen af te nemen. "Een aantal factoren heeft hier invloed op: sluiting van uitgaansgelegenheden, inzet van de bikesurveillance tijdens horecatijden en evenementen en intensieve samenwerking met partners."

Naast de inzet van fietsende agenten is er nog een oorzaak van de afname van vandalisme, vernielzucht en vechtpartijen. "Het is in het uitgaansleven minder druk dan voorgaande jaren. Er is daardoor ook minder 'zwervend publiek' in de nachtelijke uren."

Vechtdal