Bootjes die het waterschap gaat verwijderen. Ze belemmeren de waterafvoer als in de wintermaanden het waterpeil stijgt.
Volledig scherm
Bootjes die het waterschap gaat verwijderen. Ze belemmeren de waterafvoer als in de wintermaanden het waterpeil stijgt. © Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Vechtoever moet weer vrij worden van obstakels, waterschap controleert

Eigenaren van bootjes, afrasteringen en rikkepaaltjes in de Vecht hebben nog drie weken de tijd om deze te verwijderen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) waarschuwt hiervoor, omdat alles weg moet zijn voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de wintermaanden. 

Omdat de winter weer in aantocht is, moet het zomerbed van de rivier weer vrij worden gemaakt.  De persoonlijke eigendommen moeten voor donderdag 1 december verwijderd worden. Vanaf die week gaat het Waterschap controleren. Mochten de eigenaren toch steigers, bootjes, rikkepalen of afrasteringen laten liggen, dan worden ze verwijderd op kosten van de eigenaar. 

Elk jaar soepel

De waarschuwing van WDODelta keert elk jaar terug, maar het is nog niet voorgekomen dat ze echt moesten ingrijpen. ,,Het is in een lange reeks van jaren nog nooit voorgekomen dat het nodig was dat wij als waterschap zaken als steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen uit de uiterwaarden langs de Vecht hebben verwijderd’’, vertelt communicatieadviseur Klaas Jansen. ,,Het komt een aantal keren voor dat niet alles weg is, dat wordt opgelost door contact te zoeken met de eigenaren.’’ 

Jansen verwacht dat het dit jaar ook weer ‘soepel’ verloopt. ,,Eigenaren hebben er zelf ook belang bij. Wanneer er wel hoog water komt, bestaat het risico dat de eigenaren de eigendommen kwijtraken.’’ 

WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. 

Vechtdal