Volledig scherm
Door de vrijwillige kavelruil kon op sommige plekken rond Hardenberg ook de waterhuishouding van kavels worden verbeterd. © Stichting Stimuland

Veertig boeren ruilen vrijwillig land rondom Hardenberg

Meer dan veertig boerenbedrijven hebben meegedaan aan het project vrijwillige kavelruil in de regio Hardenberg. Bij de feestelijke afsluiting noemden projectleider Harry Roetert (namens Stimuland) en de Hardenbergse wethouder Alwin te Rietstap deze ruilverkaveling een groot succes. ,,Er is ruim 130 hectare grond geruild, veel meer dan vooraf ingeschat.’’

Dat succes is niet alleen aan de inzet van de stichting voor plattelandsontwikkeling Stimuland te danken, maar vooral aan de grondeigenaren zelf. Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken konden ze hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken, waarna gezamenlijk werd bekeken of de verkaveling voor de agrariërs in het gebied verbeterd kon worden. 

Efficiënter boeren

Uiteindelijk zorgden de ‘ruilplannen’ voor grotere huiskavels en minder veldkavels (die niet rechtstreeks vanuit de boerderij bereikbaar zijn), waardoor boeren efficiënter kunnen werken. Ook zorgt het voor minder landbouwverkeer op de weg. Op enkele plekken kon ook de waterhuishouding worden verbeterd. Het kavelruilproject is financieel mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds, de provincie Overijssel en de gemeente.

Vechtdal