Volledig scherm
Biggen in de 'schone' stal van Marco Kunstman. © Eigen foto

Vinding van Bergentheims
bedrijf: Bacteriën 'eten' varkensstal schoon van ammoniak en fijnstof

Stankreductie, minder fijnstof en minder ammoniak. Het nieuwe stalreinigingsconcept Animal Life Plus is een innovatie in de agrarische sector waar veel van verwacht wordt. 

Het concept op basis van microbiële reinigingsmiddelen is ontwikkeld door Herman Benjamins van het gelijknamige schoonmaakbedrijf in Bergentheim en Erwin van den Eijnde van schoonmaakontwikkelbedrijf Militex uit IJmuiden. Varkenshouder Marco Kunstman uit Bruchterveld heeft de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met het systeem dat leidt tot forse vermindering van de hoeveelheid fijnstof en ammoniak in de stallen. Het systeem leidt tot meer dierenwelzijn en meer economisch rendement, zo heeft hij geconstateerd. ,,De buurman van Kunstman vroeg hem of hij soms gestopt was met de varkens, zo weinig rook hij er nog van", vertelt Benjamins over de resultaten die bereikt worden.

Vanwege de toepasbaarheid in bestaande en nieuwe stallen, de alsmaar strenger wordende eisen in de veehouderij en druk vanuit de samenleving, bestaat vanuit de landelijke- en regionale overheid en de markt grote belangstelling voor deze innovatieve, toepasbare en toegankelijke oplossing.

Provincie Overijssel heeft bijna vier ton subsidie toegekend vanuit het duurzame Agro&foodprogramma. Animal Life Plus kan daarmee op vier varkensfokbedrijven in Overijssel het reinigingsconcept gaan toetsen. Er is geld van de provincie Gelderland gekomen voor studies bij enkele opfokbedrijven. Doel is wetenschappelijk te bepalen of het systeem voldoet aan de certificatie-eisen  van de Regeling Ammoniak en Veehouderij (RAV) en de Groenlabel stal. De studies worden de komende drie jaar uitgevoerd in samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Benjamins en Militex hebben met nog vier bedrijven de  joint venture Animal Life Plus opgericht om het concept verder te ontwikkelen. Onder meer Rabobank Vaart en Vechtstreek  is betrokken bij de ontwikkeling. Ze worden geadviseerd door prof. dr. Johanna Fink-Gremmels, emeritus hoogleraar aan de faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Fink-Gremmels meldt desgevraagd erg veel te verwachten van het initiatief. ,,Dit bestaat nog niet op deze manier. Ik heb de stallen gezien en ik ken het concept goed en ik help mee met het ontwikkelen zodat we het breder kunnen uitrollen. We kunnen er heel veel mee bereiken. Het is echt een vernieuwing in de stal voor het stalklimaat en diergezondheid. Ik ben er heel erg positief over."

,,De systemen die nu in de intensieve veehouderij gebruikt worden, zoals luchtwassers en stalreiniging, worden ingezet aan het eind van het proces. Bovendien worden daarbij zwaar chemische stoffen gebruikt zoals zwavelzuur, chloorbleek en dergelijke", schetst Fred Homburg van Militex de huidige praktijk in de dierenhouderij. ,,Onze producten hebben géén doodshoofden of andere waarschuwingstekens erop. Het zijn bacteriën die het werk doen, een natuurlijk proces. De producten staan ook op de lijst van 'veilige' bacteriën van de European Food and Safety Authority. Er zijn andere ondernemers die hiermee aan de slag zijn gegaan, maar wij hebben ontdekt hoe je de bacteriën stabiel krijgt en houdt zodat de werkzaamheid gegarandeerd is. Er zit zo'n vijftien jaar ontwikkeltijd in."

Vechtdal