Jan Bruins krijgt inspreekrecht om te protesteren tegen de aanleg van een 13 hectare groot zonnepark in de Hardenbergse buurtschap Hoogenweg.
Volledig scherm
Jan Bruins krijgt inspreekrecht om te protesteren tegen de aanleg van een 13 hectare groot zonnepark in de Hardenbergse buurtschap Hoogenweg. © Frank Uijlenbroek

Zonneparken zaaien verdeeldheid onder Hardenbergers

Plannen voor zeven zonneparken zaaien verdeeldheid onder inwoners van de gemeente Hardenberg. Voordat de gemeenteraad vanavond het voorstel gaat bespreken, laten zeker vier insprekers hun licht schijnen over de beoogde hectares vol zonnepanelen. Zoals Jan Bruins, die met zijn buren strijdt tegen een zonnepark tussen de wijk Baalderveld en de buurtschap Hoogenweg.

,,Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’’, zegt Jan Bruins, die vanavond mede namens zes buren inspreekt tegen het plan voor een 13 hectare groot zonnepark in de driehoek tussen Kanaalweg-Oost, Westeindigerdijk en de Radewijkerbeek. ,,Daarbij noem ik ook de namen van wandelaars langs het kanaal Almelo-De Haandrik, die mij hebben gezegd ook tegen die zonnepanelen te zijn. Het vrije uitzicht op dit boerenland wordt aangetast. Buren krijgen ook te maken met schitteringen als de zon fel op die panelen schijnt. Daarnaast vinden we het zonde dat landbouwgrond als industriële grond wordt gebruikt waarop zonneweides worden ingericht.’’ 

Protestbord

De gisteren net 80 geworden Bruins heeft met zijn medestanders al een protestbord op zijn eigen grond aan de Kanaalweg gezet, met daarop de tekst 'Hier 60.000 zonnepanelen Nee!!!'. Vanavond tijdens zijn pleidooi voor de gemeenteraad wil hij de raadsleden uitnodigen om zelf een kijkje te komen nemen bij het beoogde terrein.

LC Energy

Volgens het collegevoorstel kan het zonnepark landschappelijk goed worden ingepast. Woordvoerder Zuijdgeest van initiatiefnemer LC Energy heeft zich ook al aangemeld om vanavond te komen inspreken, meldt raadsgriffier Frank Droste desgevraagd. Om het draagvlak in de buurt te vergroten is het plan een energiecoöperatie te vormen, in combinatie met een 'postcoderoosregeling’ waarbij omwonenden in een ruime cirkel rond het park voordelig kunnen meedoen dankzij een korting op de energiebelasting. Ook wil LC Energy plaatselijke bedrijven inschakelen bij aanleg en onderhoud. De circa 60.000 geplande zonnepanelen moeten ruim 8,5 miljoen kilowattuur per jaar produceren, waarmee meer dan 2500 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Het in Wageningen gevestigde bedrijf, dat samenwerkt met de Britse investeringsmaatschappij Low Carbon die is gespecialiseerd in duurzame energieprojecten,  heeft de tien omwonenden die het dichtst bij het geplande park wonen uitgenodigd voor een gesprek. Met acht buren is er contact geweest, vijf omwonenden zijn tegen, twee omwonenden staan positief tegenover het verzoek. 

Zeven parken

Dit geplande zonnepark aan de Westeindigerdijk/Kanaalweg Oost in Hoogenweg is met 13 hectare de grootste. Verder wil het Hardenbergse college van B en W in principe medewerking verlenen aan een 11 hectare metend park (eveneens) aan de Kanaalweg Oost in Hoogenweg, 10 tot 14 hectare aan de Polendwarsweg in Hardenberg, 2,4 hectare aan de Fabriekswijk in De Krim, 2 hectare aan de Dedemsvaartseweg in Noord Lutten, 1,7 hectare aan de Krimweg in Anerveen en 1 hectare aan de Langewijk naast het Vechtdal College in Dedemsvaart. 

Nader onderzoek

Nader onderzoek volgt nog naar drie mogelijke locaties: 20 hectare in de tweede fase van bedrijvenpark Heemserpoort, 8 hectare aan de Bruchterbeekweg-Duitslandweg, en 5 hectare aan de Klinkerweg in Hardenberg.

Inspraak

Insprekers voor de raadsvergadering van vanavond waarin het collegevoorstel voor deze zonneparken oriënterend wordt besproken, kunnen zich nog tot vanmiddag 15.00 uur bij de raadsgriffier aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht. Naast de insprekers die zich al bij de Hardenbergse griffie hebben gemeld (onder wie ook LTO Vechtdal-voorzitter Gerrie Kleene), zijn er inmiddels ook al meerdere schriftelijke zienswijzen binnen. Die stuurt de griffie door aan de raadsleden.  

Vechtdal