Volledig scherm
Het bankje in het park, waar dak- en thuislozen elkaar ontmoeten. © Teake Dijkstra

Afspraak daklozen: plassen waar
het mag en niet schreeuwen

Dak- en thuislozen veroorzaken overlast in het Friesegrachtpark in Harderwijk. In overleg met een aantal van hen zijn nu afspraken gemaakt. 'Plassen & poepen doe ik alleen op een plek waar dat is toegestaan'. 

Omwonenden van het park langs het Hogepad, achter de Plantagekerk, klagen al enige tijd over overlast door mensen, vooral dak- en thuislozen, die elkaar bij een bankje in het park opzoeken. Daarbij gaat het onder andere om dronkenschap, geluidsoverlast, naroepen, slapen in het park en urineren tegen schuttingen, staat op een informatiebrief die in de buurt is verspreid. 

Oplossing

Het bankje weghalen is geen oplossing, zegt Kees Berends van Stichting Ontmoeting, een organisatie in Harderwijk die zich ontfermt over dak- en thuislozen. Hij is een van de initiatiefnemers achter het idee om samen met alle betrokken partijen te zorgen dat de mensen een plekje in het park kunnen hebben, zonder dat ze overlast geven. ,,We proberen een situatie te bereiken die voor iedereen acceptabel is.''

Quote

Omwonenden hebben al heel veel geduld gehad, maar nu moet er echt iets gebeuren.

Kees Berends

Hij wil niets vergoelijken of wegpraten. ,,De overlast is er gewoon. Omwonenden hebben al heel veel geduld gehad, maar nu moet er echt iets gebeuren. Bepaald gedrag kunnen we niet tolereren'', zegt Berends. ,,Maar met een opjaagbeleid bereiken we niets. Deze mensen zijn er en als ze hier niet meer terecht kunnen plopt't op een andere plek weer op. We hebben nu een situatie waarin we afspraken met elkaar kunnen maken. We proberen iets met elkaar te doen, waarbij de mensen zelf ook hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen.''

Volledig scherm
Op bomen in het park hangen de afspraken. © Teake Dijkstra

Afspraken

Aan bomen bij het verzamelbankje in het park zijn nu vijf basisafspraken geprikt. Ze zijn opgesteld na gesprekken met onwonenden en vaste bezoekers van het park. Het project wordt geleid door Kees Berends van Ontmoeting en Rinet Brink van welzijnsinstelling ZorgDat. Het is tot stand gekomen in overleg met gemeente, politie en zorginstellingen. 

Afval moet in de afvalbakken en honden zijn aangelijnd. Verder staat er: 'Plassen & poepen doe ik alleen op de plek waar dat is toegestaan; Praten doe ik alleen rustig en met respect voor de ander; Als ik schreeuw, vecht of steel weet ik dat er direct wordt gehandhaafd. 

Steun

Berends is blij met de steun vanuit de buurt. ,,We praten veel met omwonenden. We merken dat er best draagvlak is. Maar ik snap ook dat ze soms bang zijn voor die mensen in het park, die roepen en rare dingen doen. Het zou mooi zijn als we ze met elkaar in contact kunnen brengen. Dan is het niet meer een groep die bepaald gedrag vertoont, maar mensen met een eigen verhaal.''

Veluwe