Volledig scherm

Fietsersbond wil niet voor joker in klankbordgroep

HARDERWIJK - De Fietsersbond Noord-West Veluwe past wellicht voor de uitnodiging om zitting te nemen in de klankbordgroep Stationsomgeving als haar inbreng stelselmatig wordt genegeerd. Dat stelt woordvoerder en bestuurslid Marc Beek.

Ook de delegatie van het Nachthok, een monumentale wijk naast het station, is verbolgen over de omgang met de klankbordgroep. "We gaan een klacht indienen bij de ombudscommissie", laat woordvoerder Richard Schouten weten. Naar buiten toe, richting de gemeenteraad en media, presenteert de gemeente grote eensgezindheid over de vernieuwing van de stationsomgeving Harderwijk, zo luidt de klacht.

Maar zo harmonineus is de verstandhouding niet over de stationsreconstructie waarmee een investering circa 40 miljoen euro is gemoeid.

Inhoudelijk is de Fietersbond het er nog steeds niet mee eens dat fietsers uit de richting Ermelo voortaan met een grote boog van de Stationslaan via het station en het Westeinde naar het Harderwijker centrum worden geleid. "Voor automobilisten is de route wellicht optimaal, voor fietsers niet, die willen geen boog maar de korste weg", verduidelijkt Beek. En wat zijn de consequenties voor de leefbaarheid in Stadsweiden en het Nachthok?, wil Schouten onderzocht zien. De fietsersbond snapt ook wel dat er compromissen moet worden gemaakt. Het is echter vooral de wijze van communiceren die de bond stoort.

Bij het vaststellen van de structuurvisie Stationsomgeving vorig jaar kreeg de gemeenteraad min of meer voorgespiegeld dat iedereen op een lijn zat, maar dat was niet zo, vervolgt Schouten. "Er moest nog van alles worden uitgewerkt en nader besproken. En hoewel gemeenteraadsleden aangaven dat ze toch nog een debat wilden, is het stuk zo ter besluitvorming voorgedragen door het college."

Meer in het algemeen vinden de Fietsersbond, bewoners van de Wilhelminalaan en het Nachthok dat in de notulen van de klankbordgroep doorgaans wel de insteek van de gemeentelijke projectleider prominent is terug te vinden. Wat de overige leden van de klankbordgroep inbrengen krijgt doorgaans geen of nauwelijks aandacht, zo luidt de ervaring. "Als je een klankbordgroep in stelt, neem dan ook de moeite om de inbreng van mensen die er veel tijd en energie in steken serieus te nemen", licht Beek toe.

Ook bij eerdere grote infrastructurele projecten, zoals de reconstructie van de N302, zijn de belangen van fietsers niet altijd even goed gewaarborgd, is de ervaring van de bond. "Het was schrijnend om te zien dat tijdens de officiële opening van de N302 fietsers door de afzettingen heen fietsten omdat de fietsverbinding nog niet klaar was", aldus Beek. De goede wil is er nog steeds bij de bond, maar dan moet de communicatie wel anders. In een reactie laat de Harderwijker wethouder Rob Daamen (verkeer) weten dat de signalen van de Fietsersbond nog niet bij hem bekend waren. Hij betreurt het, maar wil graag met Beek het gesprek aangaan om zich nader te laten informeren.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Veluwe