Volledig scherm
© Mijntje Wismans

Gemeente Harderwijk wil eerder participatietraject voor statushouders

HARDERWIJK - Statushouders in Harderwijk moeten zo snel mogelijk integreren. Burgemeester en Wethouders hebben er daarom voor gekozen om huisvesting en deelname aan de maatschappij tegelijk aan te pakken. Voorheen werd eerst onderdak gezocht en daarna pas een participatietraject ingezet.

Dat gebeurt nu op hetzelfde moment.

Vanuit het COA krijgt de gemeente elk halfjaar een taakstelling om statushouders te huisvesten. Deze is door de internationale ontwikkelingen verhoogd. Niet alleen de statushouder zelf maar ook de gemeente is verantwoordelijk voor de integratie en participatie.

De huisvesting vindt plaats via de reguliere procedures voor een woning. Daarnaast worden statushouders ook via de normale kanalen begeleid en bemiddeld richting werk door de Sociale Dienst Veluwerand.

Op dit moment spelen er twee concrete projecten, namelijk kamerbewoning in samenwerking met Uwoon en het Participatieverklaringstraject. Daarmee tonen statushouders hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen.

Veluwe