Volledig scherm
© Thinkstock

Harderwijk krijgt mogelijk meerdere zonneparken

HARDERWIJK - Er wordt overwogen om op één of meerdere braakliggende gronden in Harderwijk een zonnepark te realiseren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit moment drie locaties in het vizier: de Ceintuurbaan, de Glindweg en Drielanden-Noord.

Eind 2014 kwam de fractie van Gemeentebelang Harderwijk-Hierden (GB) met het voorstel om het braakliggende gedeelte van bedrijventerrein Lorentz III om te vormen tot een zonnepark. Volgens GB zou er op deze locatie ruimte zijn voor de plaatsing van zo'n 3.000 zonnepanelen.

Lorentz III
Het college voelt er echter niets voor om Lorentz III voor deze doeleinden te gebruiken. Als nu een groot deel van het bedrijventerrein wordt omgevormd tot een zonnepark, dan zou dat potentiële kopers kunnen afschrikken. En dat is wel het laatste wat het college wil. Het streven van de gemeente is namelijk nog altijd om Lorentz III volledig gevuld te krijgen. En dat is lastig als het hele gebied bezaaid ligt met zonnepanelen. Maar omdat het gemeentebestuur de ambitie heeft uitgesproken om de uitstoot van CO2 in 2031 met 45 procent omlaag te hebben gebracht, wil het college het voorstel van GB niet zomaar terzijde schuiven. Die doelstelling kan namelijk alleen worden gehaald als er op bepaalde plekken in Harderwijk en Hierden wordt overgestapt op zonne-energie.

Een eerste onderzoek van de gemeente is dus uitgekomen bij drie locaties: de Ceintuurbaan (de bosstrook tussen de Fazantlaan en de Deventerweg), de Glindweg (het gebied tussen de Newtonweg en de Glindweg) en Drielanden-Noord (de strook langs de snelweg). Al deze plekken komen in principe in aanmerking voor de plaatsing van zonnecollectoren, aldus het college. De volgende stap is om nader te onderzoeken wat er precies allemaal mogelijk is op deze locaties. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die ergens in de loop van 2017 bepaalt of er daadwerkelijk een of meerdere zonneparken worden gerealiseerd.

Veluwe