Volledig scherm
Voor de voortgang van de woningbouw in het Waterfront is de gemeente op zoek naar stikstofrechten. © Teake Dijsktra

Harderwijk lonkt naar vrijkomende stikstofruimte van stoppende boeren voor woningbouw

Vertrekkende boeren rond Harderwijk zijn mogelijk een oplossing voor de dreigende stikstofvertraging bij de woningbouw in het Waterfront en Harderweide.

Om de ontwikkelingen in deze gebieden door te kunnen laten gaan zijn extra maatregelen nodig in verband met de verwachte uitstoot van stikstof en de berekende neerslag daarvan op de Veluwe. Ook voor de voortgang van bedrijventerrein Lorentz moet een oplossing worden gezocht.

Stikstofruimte gebruiken

In een onderzoek naar mogelijke maatregelen kijkt de gemeente onder andere naar de ‘stikstofdepositie’ van een paar agrarische bedrijven waarvan bekend is dat ze willen stoppen met hun activiteiten. De gemeente hoopt dat de vrijkomende stikstofrechten kunnen worden gebruikt voor de ontwikkelingen in het Waterfront, Harderweide en Lorentz.

Het gemeentebestuur schrijft dat in een brief aan de gemeenteraad. 

Daarin staat ook dat vooral de wat kleinere projecten geen extra neerslag van stikstof veroorzaken op de Veluwe. Deze kunnen dan ook gewoon doorgang vinden. De gemeente heeft een niet openbare lijst opgesteld waarin per project is aangegeven in hoeverre de stikstof nog steeds een belemmering vormt.

Versterken natuur

In de brief verwijst de gemeente naar de discussies en maatregelen op landelijk en provinciaal niveau om de neerslag van stikstof structureel en fors te verlagen. De provincie richt zich vooral op het terugdringen van de uitstoot van stikstof, verterking van de natuur en de omvorming van gebieden. 

Omdat nog onduidelijk is hoe snel dat gaat en wat het effect daarvan zal zijn voor Harderwijk gaat de gemeente nu ook zelf actief aan de slag om de mogelijkheden te onderzoeken. 

Veluwe