Volledig scherm
Bewoners van de wijken Tweelingstad, Stadsweiden en Drielanden zeggen steeds meer overlast te ervaren van de drukke A28 bij Harderwijk. Desondanks lukt het niet om Rijkswaterstaat tot maatregelen over te halen. © Marco van den Berg

Harderwijk teleurgesteld in provincie en Rijkswaterstaat om geluidsschermen A28

De A28 zorgt in Harderwijk voor veel geluidsoverlast, maar het lukt niet om dat duidelijk te maken bij de provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Althans, die zien geen reden tot maatregelen. Tot die teleurstellende conclusie komt de gemeente Harderwijk.  

Binnen de normen

De provincie wil geen subsidie of lening verstrekken voor nieuwe maatregelen tegen geluidsoverlast, want de provincie is niet verantwoordelijk voor de rijkswegen. Volgens Rijkswaterstaat blijft de geluidshinder langs de A28 in Harderwijk binnen de perken; de overlast blijft binnen de wettelijke normen. 

Verder kijken

Een teleurgestelde wethouder Pieter Teeninga laat het er niet bij zitten. ,,Het college van B&W gaat met buurtbewoners verder om te kijken naar de aanpak van geluidoverlast langs de snelweg A28.'' Het verkeer op de A28 levert al jaren overlast op in de woonwijken Tweelingstad, Stadsweiden en Drielanden. 

Erger

Dat werd alleen maar erger na de snelheidsverhoging van 120 naar 130 kilometer per uur. Overigens gaat het volgens bewoners niet alleen om geluid, maar ook over fijnstof. Er zijn drie buurtcomités actief. De gemeente heeft regelmatig contact met hen, laat Teeninga weten. 

Extra hoge schermen

Harderwijk heeft zelf 2 miljoen euro geoormerkt voor nieuwe schermen. Dat moest Rijkswaterstaat verleiden om ook de portemonnee te trekken. Maar ook dat hielp niet. Teeninga wil het nu hogerop zoeken: hij gaat aankloppen bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Harderwijk gaat aandringen op 'de hoogste prioriteit voor het vervangen van schermen', meldt de gemeente in een persbericht. ,,Ook wil het college bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport er op aandringen maatregelen te nemen om de omgevingskwaliteit te verbeteren. Onderzocht wordt of de gemeente de extra kosten voor hogere schermen kan financieren.'' Teeninga wil echter eerst nog in overleg met de buurtcomités.

Ermelo en Nunspeet

De drukte op de A28 speelt ook Ermelo en Nunspeet parten. Daarom waren twee CDA-raadsleden uit deze gemeenten donderdag op bezoek in Den Haag om aandacht te vragen voor de problemen. 

Veluwe