Volledig scherm
ANP

Horsterwold is zorgenkind voor gemeente Zeewolde

ZEEWOLDE - Het al jaren achtereen handhavend moeten optreden tegen permanente bewoning op recreatiepark Horsterwold is een gevoelig punt voor het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde. Dat geeft burgemeester Gerrit Jan Gorter ruiterlijk toe. Ieder jaar wordt er tegen maximaal zes bewoners opgetreden. Dat gaat ten koste van veel inzet en kosten terwijl dat optreden in de afgelopen zes jaar niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Dat is de beëindiging van de permanente bewoning in totaliteit.

Toch is het voor de gemeente geen reden van verder handhavend op te treden af te zien. In december vorig jaar is besloten door te gaan met handhaven. Getracht wordt, in samenspraak met de vereniging van eigenaren, tot een gezamenlijke aanpak van permanente bewoning te komen. En door de mogelijkheid te bieden het park te herontwikkelen en daarmee ruimere gebruiksmogelijkheden te bieden.

Reden om door te gaan is ook dat de Raad van State tot nu toe Zeewolde steeds in het gelijk heeft gesteld als het handhavend optreden bij dit hoogste Nederlandse rechtscollege werd aangevallen.

Zeewolde wil daarnaast onderzoeken of het aantal van één buitengewoon opsporingsambtenaar moet worden uitgebreid. Aanleiding is het signaal dat door de politie is aangegeven dat zij kleine overlast niet meer aanpakt. Bij de bevolking leeft vaak wel de wens dat ook dit soort overlast wordt aangepakt. In Zeewolde wordt daarbij gedacht aan toezicht op het naleven van de regels met betrekking tot honden, afval, terrassen en parkeren. Gezien het grote aantal meldingen kan de huidige opsporingsambtenaar dit niet alleen behappen.

Algemene tendens is overigens dat steeds meer taken op het bordje van de gemeente komen te liggen. De verwachting is dat ook het toezicht op de naleving van de drank- en horecawet in maart van dit jaar naar de gemeente gaat.

Dat maakt dat er geen ruimte is voor incidentele of projectmatige aanpak van overlast, zonder dat dit ten koste gaat van zaken die een hoge prioriteit hebben. Te denken valt aan hondenpoep op de stoep, het loslaten van honden op verboden plekken, te vroeg geplaatste vuilcontainers of containers die te lang blijven staan, zwerfvuil op straat en strand, dumpen van afval en vernielingen aan openbare voorzieningen.

Om op dit terrein toch enige speelruimte te hebben wil het college voor de periode 2013-2017 hiervoor honderdduizend euro extra uittrekken.

Veluwe