Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Thinkstock

Nog geen einde aan slapeloze nachten door herrie A28

De herrie op de A28 houdt veel mensen in Harderwijk uit de slaap, maar na een jaar meten blijkt het verkeerslawaai alleen in de wijk Tweelingstad zo hard te zijn dat actie nodig is. Als Rijkswaterstaat het tenminste eens is met de uitslag.

Op drie punten langs de A28 zijn een jaar lang geluidsmetingen gedaan na klachten over geluidsoverlast vanuit de wijken Stadsweiden, Drielanden en Tweelingstad. De resultaten staan in een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Voor Stadsweiden is de gemiddelde geluidsbelasting 2,6 dB lager dan toegestaan en bij Drielanden 1,2 dB. Alleen bij Tweelingstad is er 0,7 dB te veel lawaai. 

Ook de politiek en het gemeentebestuur willen actie van het Rijk. De huidige geluidsschermen zouden niet meer afdoende zijn, zeker niet sinds de maximumsnelheid van 120 naar 130 kilometer per uur ging. 

Veel verkeerslawaai

Rijkswaterstaat erkent dat Harderwijkers aan weerszijden van de A28 te maken hebben met veel verkeerslawaai, maar vooralsnog staat vervanging van de schermen op z'n vroegst in 2020 op de planning. 

De metingen hadden aan moeten tonen dat het nu al de spuigaten uitloopt met het lawaai. Dat blijkt echter niet uit de resultaten. 

Als de conclusies na overleg met Rijkswaterstaat overeind blijven, zal de gemeente het Rijk vragen maatregelen te nemen bij Tweelingstad. Bij Drielanden en Stadsweiden is daar op grond van deze resultaten geen reden voor. 

Veluwe