Omwonenden komen in verzet tegen tijdelijke woonwijk in Harderwijk

HARDERWIJK - Het plan om een tijdelijke woonwijk te realiseren op het voormalige Struik-terrein in Harderwijk, is de bewoners van de naastgelegen Weiburglaan in het verkeerde keelgat geschoten. Veel liever zien zij dat er op die locatie een reguliere woonwijk wordt gebouwd.

De tijdelijke woonwijk moet onderdak bieden aan starters, asielzoekers met een verblijfsvergunning en Harderwijkers die door onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een echtscheiding, op straat zijn beland. De bedoeling is om in eerste instantie vijftig sociale huurwoningen te realiseren op het voormalige Struik-terrein. Mocht er voldoende vraag zijn, dan wordt dat aantal een paar maanden later opgeschroefd naar honderd huurhuizen. Omwonenden zijn echter allerminst gelukkig met de plan, zo bleek gisteravond, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte.

Oproep
Een bewoner van de Weiburglaan, die namens meerdere buren zei te spreken, deed een dringende oproep aan het gemeentebestuur om de plannen te herzien. De omwonenden maken zich vooral zorgen over de beoogde doelgroep van de tijdelijke woonwijk. Ze vrezen dat de vorderingen die de afgelopen jaren op sociaal vlak zijn geboekt in het Nachthok, in één klap teniet worden gedaan. "Het zijn immers niet de meest stabiele mensen die op het Struik-terrein komen te wonen", zo zei de inspreker, een bewoner van de Weiburglaan.

De lokale politiek lijkt echter voornemens om het plan volgende maand in zijn huidige vorm het groene licht te geven.

Veluwe