Een van de maatregelen in Harderwijk: de bibliotheek in de hal van het stadhuis is afgesloten.
Volledig scherm
Een van de maatregelen in Harderwijk: de bibliotheek in de hal van het stadhuis is afgesloten. © Teake Dijkstra

Snel coronateam nodig voor Harderwijk

Een gemeentelijk team moet met voorstellen komen om de effecten van de coronamaatregelen voor de Harderwijker samenleving en de plaatselijke economie op te vangen.

Zo zou het innen van de gemeentelijke belastingen en huur van panden en grond van de gemeente moeten worden opgeschort. Verder wordt gevraagd om bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en voor maatschappelijke organisaties . 

Voelbaar

De gezamenlijke politieke partijen in Harderwijk pleiten voor zo’n ‘coronateam’ nu de effecten van het coronavirus - en de maatregelen vanuit de rijksoverheid - ‘razendsnel voelbaar worden in de Nederlandse samenleving en daarmee ook in onze gemeente’, schrijven de partijen in een brief aan burgemeester en wethouders.

,,Voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van Harderwijk zijn toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers’’, stelt fractievoorzitter Peter de Groot van de VVD. 

Ondanks de landelijke en provinciale maatregelen gaan er nog veel meer effecten ontstaan die niet door alle maatregelen opgevangen worden, meent hij, en in sommige gevallen vrezen de partijen een bijeffect van de genomen maatregelen. 

Snel en effectief

Een Harderwijks ‘team beperking effecten corona-uitbraak’ moet dat in kaart brengen, vinden de gezamenlijke fracties. Dan gaat het om een gemeentelijke team, licht De Groot toe, met ambtenaren vanuit verschillende afdelingen en betrokken vakwethouders. ,,Dat crisisteam moet snel en effectief kunnen werken, als het nodig is buiten de reguliere overlegprocedures om.’’

Dit team zou de gemeenteraad scenario’s en voorstellen voor kunnen leggen om de lokale gevolgen van de coronacrisis op te vangen en te ondervangen, is het idee. Door de coronacrisis zijn er geen vergaderingen meer van de gemeenteraad. ,,Maar we zijn wel betrokken en we willen graag op de hoogte gehouden worden’’, meldt De Groot. 

Veel maatregelen zijn volgens hem een bevoegdheid van het college. ,,En als het nodig is dat de gemeenteraad ergens een besluit over neemt of een besluit bekrachtigt, kan de burgemeester alsnog de raad bijeenroepen.’’

Een aantal suggesties vanuit de politiek:

- het opschorten van lokale belastingen voor maximaal zes maanden;

- het opschorten van huur voor sportaccommodaties en culturele instellingen, voor zover deze huur door de gemeente wordt geïnd;

- het opschorten van huurkosten voor ondernemers van gemeentelijke panden of gronden;

Bij die deze punten moet rekening worden gehouden met de specifieke situatie van de instellingen en ondernemers. ,,Dus geen algemene regel die voor bijvoorbeeld alle sportverenigingen hetzelfde is. Het gaat er om wat voor die bepaalde club nodig is.’’

Verder willen de partijen specifieke aandacht voor organisaties met een maatschappelijke functie (zoals de Voedselbank, Mensen in Nood, etc) en kwetsbare groepen (vluchtelingen, mensen met een persoonsgebonden budget, thuis-/daklozen, ondersteuning thuisonderwijs, et cetera). ,,Ik denk dat de gemeente daar al wel aandacht voor heeft’’, meent De Groot. ,,Maar dan ondersteunen we dat hiermee.’’

Van belang is volgen de partijen vooral ook dat de gemeente duidelijk en helder communiceert welke mogelijkheden ondernemers, verenigingen en instellingen hebben om de crisis het hoofd te bieden.

Veluwe