Volledig scherm
© Thinkstock

Stadspartij Harderwijk Anders pleit voor Blijverslening

HARDERWIJK - De Blijverslening is in het leven geroepen met als doel ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Stadspartij Harderwijk Anders (SHA) wil dat de gemeente Harderwijk deze regeling omarmt.

Veel ouderen willen best langer thuis blijven wonen, maar dan moet hun woning wel 'levensloop bestendig' worden gemaakt, bijvoorbeeld door het plaatsen van een badkamer en slaapkamer op de begane grond en het verwijderen van drempels.

Blijverslening
Dergelijke ingrepen kostene echter geld. En dat heeft niet iedereen. Om die reden besloot het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) de Blijverlening in het leven te roepen. Met deze lening wordt de woning aangepast. Op het moment dat hij overlijdt of verhuist naar een verzorgingstehuis, wordt de woning verkocht en krijgt de gemeente zijn geld terug.

SHA is gecharmeerd van de Blijverslening en heeft het college van burgemeester en wethouders daarom gevraagd om het mogelijk is om de regeling ook in Harderwijk in te voeren.

VVD
De lokale VVD heeft vorig jaar overigens precies hetzelfde geopperd. De liberalen kregen nul op hun rekest. "De blijverslening richt zich vooral op ouderen die onvoldoende spaargeld hebben om de benodigde maatregelen te bekostigen", aldus B en W in een reactie op vragen van de VVD. "Wij vragen ons af of de kosten van een lening dan ook niet hun financiële draagkracht te boven gaat. Daarnaast wijzen wij erop dat het risico van het niet (meer) kunnen betalen van rente en aflossing bij de gemeente ligt." Om die reden besloot het college het verzoek naar de VVD naast zich neer te leggen.

Veluwe