Synagoge voor het eerst sinds de oorlog weer in gebruik

Na de oorlog was er nooit meer een echte Joodse gemeenschap in Harderwijk, en werd de Oude Synagoge voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Afgelopen weekend was deze Synagoge voor het eerst sinds de oorlog weer in gebruik. De dienst was vooral bedoeld als nagedachtenis aan de joden die tot 1943 gebruikmaakten van deze synagoge en omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.