Volledig scherm
Het verbindingsstukje tussen de Waterplassteeg (het rode fietspad van links naar rechts) en de Belcantodreef (aan de overkant) wordt afgesloten. Fietsers en bromfietsers moeten een andere route nemen. © Googlemaps

Te drukke fietsroute in Harderwijk gaat vier maanden dicht

Een veel gebruikte fietsroute langs de wijk Drielanden in Harderwijk wordt bij wijze van proef vier maanden afgesloten voor fietsers en bromfietsers. Er worden andere en meer geschikte routes aangegeven. 

Dat betekent een stukje omrijden, maar voor het doorgaande fietsverkeer zijn er logischer en veiliger routes, vindt de gemeente. De huidige situatie leidt tot klachten. Aanwonenden hebben bij de gemeente al met een petitie aangedrongen op afsluiting van de route. De gemeente geeft daar nu gehoor aan. 

Lopen wel, fietsen niet

Op twee plekken wordt de doorgang voor fietsers en bromfietsers onmogelijk gemaakt. Er komen zogenoemde schaarhekjes zodat voetgangers er nog wel door kunnen. 

Volledig scherm
Fietsers en bromfietsers kunnen hier straks niet meer door. Een schaarhekje biedt voetgangers wel doorgang. © Googlemaps

Het doorgaande (brom)fietsverkeer moet dan uitwijken onder het spoor door naar het Beneluxpad of via het Operapad door de wijk. Beide paden zijn volgens de gemeente geschikter voor grotere hoeveelheden fietsverkeer, waardoor de verkeerssituatie veiliger en comfortabeler is.

De gemeente evalueert na vier maanden de proef besluit dan of de afsluiting definitief wordt.

Geluid en schade

Zowel bewoners van de Belcantodreef en de Rapdreef als de fietsers zelf zijn niet happy met de huidige route door de woonstraten die onbedoeld deel uit zijn gaan maken van de regionale fietsverbinding tussen Harderwijk en Ermelo-west.

De straten met bochten, kruisingen en parkeerplaatsen zijn daar niet voor ingericht. Bewoners klagen over overlast van geluid, schade aan geparkeerde auto’s en over onveilige situaties, die ook (brom)fietsers klachten ontlokken. 

Opgeheven

De regionale hoofdfietsroute tussen Harderwijk en Ermelo-west leidt langs de Kolbaanweg en de Westermeenweg. Tussen de Drielandendreef en de Groene Zoomweg lag aanvankelijk een fietspad langs het spoor en de Westermeenweg. Dat fietspad moest in 2015 worden opgeheven nadat de spoorwegovergang aan de Weisteeg werd vervangen door een tunnel. Er was geen ruimte meer voor.

Fietsers en bromfietsers zochten en vonden een route door de woonwijk Drielanden. Die is minder geschikt gebleken. 

Volledig scherm
De rode - bochtige- route via de Belcantodreef en de Rapdreef wordt afgesloten voor fietsers. Zij worden verwezen naar de groene routes; rechts via het Beneluxpad langs de spoorlijn en links via het Operapad. © Gemeente Harderwijk

Veluwe