Volledig scherm
De al bestaande transparante schermen worden deels vervangen door hogere. De geluidswal verderop wordt verhoogd naar acht meter. Daar bovenop komen dan nog schermen. Op de achtergrond is het water van het randmeer zichtbaar. © Ruben Schipper

Voor nieuwbouw in Harderwijk wel hele hoge geluidsschermen nodig

Voor nieuwbouwwijk Harderweide maakt de gemeente Harderwijk een geluidsscherm langs de A28 van 8 tot 12 meter hoog. Om jaloers op te worden in de bestaande wijken, die het met 2,5 tot 3 meter moeten doen.

In het nieuwste deel van Drielanden worden de komende jaren ongeveer duizend woningen gebouwd. In de omgeving van de kerk en de scholen is de bouw al flink gevorderd. Voor de nieuwbouw moet de gemeente zorgdragen voor afdoende bescherming tegen het verkeersgeluid op de snelweg. Volgens wethouder Pieter Teeninga zijn hoogtes nodig die variëren van 8 tot 10 en mogelijk zelfs 12 meter. 

Hij realiseert zich dat dit vreemd over kan komen bij de bewoners van de wijk Stadsweiden en het eerder al gebouwde deel van Drielanden. Zij klagen al jaren over de herrie van het verkeer op de A28. Deze maand is duidelijk geworden dat de bestaande betonnen schermen van 2,5 tot 3 meter voorlopig niet door hogere worden vervangen. 

Geluidsproductieplafonds

Het verschil komt voort uit de wetgeving, aldus wethouder Teeninga en beleidsambtenaar Reinout van Drunen. De bestaande situatie valt sinds 2012 onder de Wet Milieubeheer. Daarbij gaat het om geluidsproductieplafonds. Bij overschrijding daarvan moet Rijkswaterstaat maatregelen nemen. Geluidsmetingen hebben opgeleverd dat het verkeersgeluid ter hoogte van Stadsweiden en Drielanden onder dat plafond blijft. Rijkswaterstaat hoeft niet in beweging te komen.

Bij de aanleg van de betonnen schermen, twintig jaar geleden, werd voldaan aan de eisen die destijds werden gesteld aan de geluidsbelasting op de woningen. 

Hoge schermen

Bij de nieuwbouw van Harderweide moet de gemeente op grond van de Wet Geluidhinder ook nu zorgen dat de geluidbelasting van het wegverkeer op de woningen onder de norm uitkomt die nu wordt aangehouden. Dat kan alleen door de aanleg van heel hoge schermen. 

Volledig scherm
Links de betonnen schermen langs de wijk Stadsweiden en na het blauwe bord ook rechts langs de wijk Drielanden. Die blijven voorlopig 2,5 tot 3 meter hoog. © Ruben Schipper

In totaal gaat om bijna anderhalve kilometer geluidsscherm. De doorzichtige schermen die er al staan worden deels vervangen door hogere. De aarden wal richting Strand Horst wordt opgehoogd naar acht meter. Daarbovenop komen dan nog schermen. 

Het is overigens niet uitgesloten dat de hoge schermen effect hebben voor de wijk Stadsweiden aan de andere kant van de A28. Volgens Van Drunen wordt de mate van reflectie van het geluid van de nieuwe schermen nog nader berekend. Als het nodig is zullen maatregelen worden genomen om die reflectie tegen te gaan. 

  1. Kerstbomenverkoop piekt dit weekend: ‘Gelukkig krijgen we geen witte kerst’
    PREMIUM
    Poll

    Kerstbomen­ver­koop piekt dit weekend: ‘Gelukkig krijgen we geen witte kerst’

    Dág Sinterklaasje, welkom kerstboom: deze week komt de verkoop flink op gang. Het zijn de weken waarin een bedrijf als Tuinland met vestigingen in Zwolle en Wilp zo’n 25 procent van zijn jaaromzet draait. ,,Gelukkig krijgen we geen sneeuw, want dan scheelt ons dat enorm. Dan verkopen we minder bomen”, zegt André Eshuis, die zich namens het bedrijf met de verkoop van de kerstbomen bezighoudt.

Veluwe