Volledig scherm
In 2017 zijn de paaltjes tussen de Koestraat en de Markt amper een weekje in gebruik geweest. Daarna gingen ze omlaag voor een pilotperiode die ook in 2018 voortduurde. De gemeente wil de Markt nu opnieuw af gaan sluiten. © Archieffoto Henri van der Beek

Hattem sluit Markt deels af voor auto’s, ondanks gemor in de binnenstad

De Markt in Hattem gaat deels op slot voor gemotoriseerd verkeer. Ondanks bezwaren van de ondernemersvereniging HAVO, die bang is voor omzetverlies. Maar met instemming van de lokale politieke partijen.

Ondernemers, binnenstadbewoners en andere belanghebbenden konden tijdens een openbare commissievergadering op dit voorgenomen verkeersbesluit van het college reageren. Daarin staat dat het plein voor de Grote Kerk van mei tot en met september tussen 13.00 en 17.00 uur voor auto’s en motoren wordt afgesloten, behalve op zondag. In 2017 en 2018 was de Markt juist het hele jaar door voor deze voertuigen toegankelijk, mede op verzoek van diezelfde HAVO.

HAVO-bestuurslid Hetty Scholtens stelde voor geen extra drempels op te werpen voor winkelen in de Hattemse binnenstad en vast te houden aan het staande beleid. Ze vond het bovendien ‘niet netjes’ dat wethouder Auke Schipper buiten de pilot-werkgroep om met Ronduit Hattem over de verkeerssituatie op en rond de Markt was gaan praten.

Omzetverlies

CDA-commissielid Martin van Duinen merkte op dat de ondernemersvereniging geen bewijs heeft geleverd dat winkeliers omzet verliezen. Scholtens reageerde dat niet alle winkeliers het ‘leuk vinden’ om daar met anderen over te praten. ,,Een goede financiële onderbouwing geven is dus lastig’’, beaamde ze.

Schipper gaf aan dat er binnen de pilot-werkgroep een patstelling over de toekomstige verkeerssituatie op de Markt was ontstaan. ,,Een compromis bereiken zat er niet in. En ik vond dat er wel een besluit moest worden genomen. Daarom ben ik nog extra overleg gaan plegen.’’ Ronduit-inspreker Gerrit Kuper deelde mee dat de toerist vooral gebaat is bij een goed verblijfsklimaat. En dat zijn stichting, beheerder van het Toeristisch Informatie Punt, om die reden goed met het Markt-besluit van het college kan leven.

Zondag

De commissieleden gaven aan dat de gemeente rekening moet houden met alle belangen die in de binnenstad spelen, waaronder die van de ondernemers, de toeristen en de bewoners. De Markt vier uur per dag afsluiten voor gemotoriseerd verkeer zorgt er voor dat voetgangers en fietsers rustiger en veiliger door de binnenstad kunnen lopen en rijden, terwijl die anderzijds ook deels toegankelijk blijft voor autoverkeer. Zelfkritisch reageerden meerdere commissieleden op het verwijt van verschillende binnenstadbewoners dat zij nooit persoonlijk geïnformeerd zijn over deze ook voor hen relevante veranderingen.

De politieke partijen adviseerden het college om de Markt in het zomerseizoen eveneens op zondagmiddag af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Wethouder Schipper gaat ook nog kijken naar; klachten van aanwonenden over de hoge snelheid waarmee auto’s regelmatig door de Kerkhofstraat rijden, het advies van D66-commissielid Martin Veenstra om het terugrijden per auto over de Markt te ontmoedigen en tips die hij kreeg aangereikt voor de bebording. De suggestie om het verkeersbesluit pas in werking te laten treden na plaatsing van alle nieuwe parkeer- en andere verwijsborden nam Schipper niet over. ,,Die borden staan er op 1 mei inderdaad nog niet. Maar op uitstel van de besluitvorming zitten de ondernemers ook niet te wachten.’’

Veluwe