Volledig scherm
De beoogde plek voor de Lidl aan de Populierenlaan. © archief Henri van der Beek

Infoavonden over komst Lidl naar Hattem

Het bestemmingplan voor de vestiging van een supermarkt (Lidl) aan de Populierenlaan 10-14d in Hattem ligt deze maand ter inzage. Ook houdt de gemeente twee inloopavonden in de hal van het stadhuis.

Het plan voor de komst van een derde supermarkt in de Hanzestad ligt er al jaren. In 2013 is al besloten dat de Populierenlaan de beste locatie is voor een super. Nu wordt het plan steeds concreter. Daarom ligt het voorontwerpbestemmingsplan nu ter inzage. Omdat het hier niet om een nieuw initiatief gaat, en er al meerdere malen over het voornemen is gesproken, is er een verkorte inspraakperiode.

Inspraak

Zowel op woensdag 19 juni als woensdag 26 juni is er in het Hattemer stadhuis een inloopavond. Beide avonden zijn van 19.00 uur tot 21.00 uur. De avond is voor iedereen toegankelijk en er is gelegenheid om aan deskundigen vragen te stellen. Ook is het mogelijk een inspraakreactie in te dienen.

De vestiging van de supermarkt maakt onderdeel uit van de gehele herontwikkeling van het bedrijventerrein Het Veen naar een toekomstige woongebied, met de daarbij bijbehorende voorzieningen. De huidige bebouwing wordt dan gesloopt, waarna het gehele terrein door Lidl in gebruik zal worden genomen. Het winkelpand krijgt een totale omvang van ruim 2.000 vierkante meter (bruto vloeroppervlakte). Het omliggende terrein wordt ingericht als parkeerterrein met 104 parkeerplaatsen en een laad- en losvoorziening.

Veluwe