Volledig scherm
foto ter illustratie © ThinkStock Photos

Inwoners Hattem en Oldebroek krijgen gepeperde waterrekening

Een fikse tegenvaller voor de inwoners van Hattem en Oldebroek. In beide gemeenten gaat de jaarrekening voor het drinkwater in 2018 en 2019 aanzienlijk omhoog. In Hattem met 60,32 euro. In Oldebroek is de pijn zelfs nog wat heviger: 77,95 euro.

De stijging komt doordat de gemeenten alsnog de zogenoemde precarioheffing invoeren. Een gemeentelijke belasting op het gebruik van grond, die via de drinkwaterrekening bij de inwoners terecht komt. Zij worden of zijn hierover ingelicht door Vitens.

Woordvoerder Caroline van der Veeken zegt dat het waterbedrijf ‘not amused’ is. Vitens heeft immers bezwaar gemaakt tegen de precarioheffing. Ze vindt dat kraanwater, als primaire levensbehoefte, betaalbaar moet zijn en blijven. 

Het bedrijf ziet zich nu genoodzaakt om de heffing door te berekenen aan de klanten in de gemeenten waar de precariobelasting geldt. Om te voorkomen dat klanten buiten de gemeenten mede opdraaien voor de extra belasting in een gemeente waar zij niet wonen. 

Overgangsregeling 

Sinds 1 juli 2017 is precario op nutsleidingen afgeschaft, maar er is een overgangsregeling van vijf jaar. Gemeenten die in 2016 al een tarief voor precario op nutsleidingen hadden, mogen dit nog tot 2022 blijven heffen. Hattem, Oldebroek en vijf andere gemeenten willen nu met terugwerkende kracht alsnog precario heffen.

Vitens geeft aan zich altijd verzet te hebben tegen precario, omdat ze vindt dat het een oneigenlijke wijze is voor gemeente om aan geld te komen. Een verkapte belasting die via de drinkwaterfactuur bij de bewoners van de gemeente terecht komt. 

  1. Veluwse gemeenten luiden alarmbel over verdwijnen goedkope zorgverzekering: ‘Zorgmijding, armoede en hogere schulden zijn het gevolg’
    PREMIUM

    Veluwse gemeenten luiden alarmbel over verdwijnen goedkope zorgverze­ke­ring: ‘Zorgmij­ding, armoede en hogere schulden zijn het gevolg’

    Inwoners met een laag inkomen dreigen in financiële problemen te komen door het verdwijnen van de gemeentepolis. Daarvoor waarschuwen wethouders in de gemeente Heerde, Hattem, Epe en Brummen. Zij vinden in een brandbrief aan het Rijk dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) moeten ingrijpen.

Veluwe