Volledig scherm
Op de Markt in Hattem heeft de gemeente een nieuw testvlak neergelegd met de beoogde bestrating van gezaagde stenen. © Henri van der Beek

Nieuwe bestrating Markt Hattem draait om veiligheid en comfort

Hattemer raadsfracties willen zekerheid over de veiligheid en het comfort van de nieuwe bestrating die op de Markt, het Kerkplein en de Kerkhofstraat aangelegd moet worden. 

Of er gekozen wordt voor de ‘luxe’ variant van gezaagde natuursteen, of de goedkopere klinkers, bleef nog in het midden tijdens de commissievergadering van maandagavond. De gemeenteraad moet op 1 juli definitief de knoop doorhakken. 

Blijven steken

Voetgangers, fietsers, rolstoelers en leveranciers blijven steken tussen de stenen op de Markt, het Kerkplein en de Kerkhofstraat, die er nu ruim twee jaar liggen. De oneffen bestrating bestaat uit keien van natuursteen met brede voegen. Deze voegen zijn diep uitgesleten, waardoor de straat oncomfortabel is voor gebruikers.

De aanleg van deze bestrating heeft Hattem 631.000 euro gekost. Een groot deel van dat bedraag is opgegaan aan duurzame goederen als straatmeubilair, riolering en bestrating. Maar een deel van die investering, 200.000 euro, wil het gemeentebestuur afboeken omdat dat niet duurzame kosten zijn, met name arbeidsloon. 

Oplossingen

De kosten voor de herbestrating nu vallen - afhankelijk van de keus van de gemeenteraad en de aanbesteding - tussen de 330.000 en 650.000 euro. Dat komt neer op een jaarlast van maximaal 37.000 euro.

 Afgelopen zomer heeft de gemeente vier mogelijke oplossingen laten uitvoeren op delen van de Markt. Uiteindelijk bleek geen van de vier alternatieven acceptabel. De gemeente heeft nu een architect nieuwe ontwerpen laten maken, waarbij delen van de bestrating vervangen worden door klinkers. 

Comfort

De gemeenteraad moet de keus over natuursteen of klinkers op 1 juli maken. De raadscommissie had veel vragen voor wethouder Auke Schipper over het voorstel. Met name de veiligheid en het comfort bleek een punt van zorg, zo stipte Rosmarijn Boender van de VVD aan. ,,Dat is de discussie die de inwoners voeren, met name over het comfort van de keien dat niet goed is.’’

Ook de risico's op gladheid van de gezaagde stenen bij regen, ijzel en sneeuw werd aangestipt. ,,Uw waarschuwingen zijn terecht, daar nemen we rekenschap van’’, reageerde wethouder Auke Schipper. Hij voegde toe dat overwogen wordt de gezaagde natuursteen ook nog te ‘branden’, wat het oppervlak verruwt en dus minder glad maakt. Ook gaat de gemeente zorgen voor adequate gladheidsbestrijding, meldt de wethouder.

Maatvaster

Schipper vertelt ook dat de gemeente ondertussen overleg heeft met andere partijen die natuurstenen kunnen aanleveren die maatvaster zijn, waardoor het oppervlak nog vlakker gemaakt kan worden.

Waarom de gemeente kiest voor onderhandse aanbesteding met één aannemer is vooral een kwestie van tijdsdruk. Een aanbesteding met meerdere partijen duurt langer. Dan lukt het niet om met de aanleg van de nieuwe bestrating na de laatste festiviteiten in de herfst te beginnen. De gemeente wil namelijk dat het werk afgerond is voordat in april/mei volgend jaar het nieuwe terrasseizoen begint.

Gaaf

Gemeente, technisch adviseur en aannemer bundelen daarmee hun kennis en nemen samen verantwoordelijkheid voor het resultaat. Het risico op problemen en onverwachte mankementen wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt. 

Arend Palland van de ChristenUnie wil in dat kader dan ook zien dat de gemeente geen risico's loopt op aansprakelijkheid in de toekomst. Maar één ding staat voor hem voorop: ,,Het Marktplein moet gaaf zijn om te zien.’’

Insprekers waarschuwen voor risico's 

Henk Beernink uit Hattem is natuursteenbewerker. Hij sprak in tijdens de commissievergadering omdat hij wil waarschuwen voor het gebruik van gezaagde stenen. ,,Als je het doet om esthetische redenen, kun je het net zo goed laten. Door het zagen gaat het effect van de oudheid weg, want zo werden die stenen vroeger nooit gebruikt.’’ 

Ook Hattemer Koert Wolting gaf zijn deskundige mening als inspreker. ,,Ik ben weg- en waterbouwkundige. Natuursteen is een lastig, robuust en ruig materiaal. Als je dat als bestrating gebruikt, kan dat alleen maar zonder voeg, vanwege de stabiliteit. Gezaagde stenen is een leuke optie voor de badkamer, maar niet voor een plein.’’

Veluwe