Volledig scherm
Op het Hattemer deel van H2O werd eind vorig jaar archeologisch onderzoek gedaan. © archief Henri van der Beek

Raad van State veegt laatste bezwaar tegen H2O van tafel; schop kan nu ook in Hattem in de grond

De Raad van State heeft het beroep van melkveehouders Joost en Sandra van Dam tegen het bestemmingsplan H2O Hattem ongegrond verklaard. Daarmee is de laatste hobbel verdwenen en kan op het Hattemer deel van het bedrijvenpark de schop in de grond. ,,Goed nieuws’’, aldus H2O-directeur Piet Tulner.

Het echtpaar Van Dam runt een biologisch melkveebedrijf  in Hattem en heeft weilanden die vrijwel direct aan het toekomstige bedrijventerrein grenzen. Medio mei bepleitten ze bij de hoogste bestuursrechter van ons land dat hun bedrijf in de knel zou komen, als op het Hattemer deel van H2O bedrijven zouden komen in een hoge milieucategorie.

De Raad van State stelt echter dat de kavels die beschikbaar zijn voor deze ‘zwaardere’ bedrijven zoveel mogelijk in het noorden van het terrein liggen. ‘Op deze manier is volgens de raad ermee rekening gehouden dat bestaande bedrijven in de omgeving, waaronder het bedrijf van de maatschap (Van Dam, red), niet in hun functioneren worden belemmerd. Het echtpaar betoogde ook dat ze door H2O geen biologische bijen kunnen houden, maar ter zitting bleek medio mei dat ze die nog helemaal niet hebben.

Verkeer

Ook het bezwaar dat de komst van bedrijven naar het Hattemer deel van H2O zou leiden tot een onaanvaardbare toename van de verkeersintensiteit in Hattem, wordt niet gedeeld door de Raad van State. De verkeersintensiteit in en rond het plangebied zal toenemen, stelt de raad, maar er is ook sprake van een verbeterde infrastructuur. Zo komt er een nieuwe aansluiting op de A28, maar wordt ook een rotonde aangelegd op de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van de kruising met de Hilsdijk en Oostersedijk. Bovendien wordt de maximum snelheid teruggebracht naar zestig kilometer per uur.

Van Dam was ook van mening dat er helemaal geen behoefte is aan een extra bedrijventerrein, maar ook daarin gaf de Raad van State hen ongelijk.

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is, kan ook in Hattem de schop in de grond. ,,We kunnen beginnen met de aanleg van infrastructuur’’, zegt directeur Piet Tulner van Bedrijvenpark H2O bv. ,,In het najaar zullen we daar daadwerkelijk wat van gaan zien. We beginnen met het grondwerk; het op niveau brengen van de kavels. Daarna volgt riolering en de wegen, verlichting en het groen.’’

Veluwe