Kieviten in een nat weiland.
Volledig scherm
Kieviten in een nat weiland. © Van Der Neut Jacques

Veluwse landbouwgronden onder water gezet om weidevogels te helpen

Delen van de Hoenwaard in Hattem en het Wapenveldsebroek in Heerde worden de komende maanden samen met ruim dertig andere plekken in de provincie Gelderland onder water gezet. Dat moet de gebieden aantrekkelijker maken voor weidevogels.

Met speciale pompen worden stukken landbouwgrond vanaf 15 februari onder water gezet. Op die manier ontstaan zogenaamde plasdrasgebieden, die aantrekkelijk zijn voor weidevogels. Wormen en larven gaan aan de rand van de plasdrasgebieden zitten en vormen een voedselbron voor de volwassen weidevogels. Het water heeft ook een grote aantrekkingskracht op insecten, die weer als voedsel dienen voor de kuikens van de weidevogels.

Het initiatief is genomen door het Collectief Veluwe, de coöperatie voor agrarisch natuurbeheer. Het aanleggen van de plasdrasgebieden is onderdeel van een actieplan van de provincie Gelderland voor verbetering van het leefgebied voor akker- en weidevogels. De pompen werken op zonne-energie. Het is de bedoeling dat de gebieden nat blijven van 15 februari tot 15 juni, de broedperiode van weidevogels.

Randmeerkust

Collectief Veluwe plaatst dit jaar op in totaal 37 nieuwe locaties pompen. Niet alleen in bovengenoemde gebieden, maar in de loop van de maand en in maart ook op landbouwgronden langs bijvoorbeeld de Randmeerkust bij Oosterwolde, in de Gelderse Waard bij Hattem en op diverse plekken aan de westkant van de IJssel. 

Eén pomp kan ongeveer een hectare grond onder water zetten, legt coördinator Cor Heidenrijk uit. ,,Maar in de praktijk is het ongeveer de helft. Dus in totaal zal het om ongeveer twintig hectare grond gaan.’’ Op ruim twintig andere plekken in de provincie zijn al plasdrasgebieden. ,,En we zien dat we daar de weidevogelpopulaties in stand kunnen houden.’’

Op vrijdag 15 februari wordt de eerste plasdras-pomp door voorzitter Jan Willem Lagerwij van Collectief Veluwe ‘overhandigd’ aan Erik Riphagen, een van de agrariërs in het Wapenveldsebroek.

Collectief Veluwe is een coöperatie van agrariërs die meewerken aan agrarisch natuurbeheer. De boeren stellen (delen van) hun percelen beschikbaar voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer. Op die percelen wordt bijvoorbeeld het maaien uitgesteld om weidevogels de kans te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens groot te laten worden. Andere percelen worden bijvoorbeeld kruidenrijk gemaakt.

Voor de plasdras-pompen heeft Collectief Veluwe subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Veluwe