Volledig scherm
Een duiker van de brandweer Heerde wordt aangekleed om het water in te gaan. © Stefan Verkerk/News United

Brandweer schrapt twaalf auto's en een duikteam in Gelderland door bezuinigingen

UpdateDe miljoenenbezuiniging bij de brandweer in noord en oost Gelderland gaat door. Het gevolg is dat op de Veluwe en in de Achterhoek twaalf bluswagens verdwijnen, ruim honderd vrijwilligers overbodig worden en het duikteam van Harderwijk of Heerde wordt opgeheven. Maar, stelt de brandweer: de veiligheid gaat er niet op achteruit.

Het schrappen in mensen en materieel is verantwoord, stelt directeur Diemer Kransen. Een externe commissie komt tot dezelfde conclusie. Gebouwen zijn brandveiliger geworden en jarenlang leefde de brandweer in deze regio op te grote voet. Bijvoorbeeld met tweede blusvoertuigen op te veel kazernes. ,,Die werden 1 tot 6 keer per jaar ingezet en alleen voor de ergste calamiteiten; zo’n 20 procent van de meldingen”, weet Kransen.

Brand voorkomen

De brandweer wil de effectiviteit van de eerste auto die ter plaatse komt vergroten. Zo blijven alle kazernes open, houden zij minimaal één blusvoertuig en worden vrijwilligers meer en vaker getraind. De tweede blusvoertuigen die blijven, worden beter over de regio verdeeld. Hetzelfde geldt voor (nieuwe) auto’s voor hulpverlening bij ongelukken en natuurbranden. De brandweer wil meer innovaties, zoals slimme rookmelders, bedenken voor en meer aandacht schenken aan preventie. Immers: als de kans op brand kleiner wordt, is een tweede bluswagen niet nodig.

De bezuiniging van 4,5 miljoen euro en bijbehorende reorganisatie liggen gevoelig bij vrijwilligers. Zij zien materieel verdwijnen of verplaatst worden waar ze jarenlang mee werkten. Directeur Kransen en de 22 burgemeesters snappen die emoties. Uiteindelijk gingen woensdagmiddag 21 van hen - al dan niet met tegenzin - akkoord met de nieuwe werkwijze. De Veiligheidsregio, waar de brandweer onder valt, wil af van de gedachte dat hulp bij calamiteiten uit de eigen gemeente moet komen. Kransen: ,,Hulp kan ook van de buren komen. We zijn een organisatie van 22 gemeenten tussen Harderwijk en Winterswijk.”

Ongemak

De tegenstem komt uit Putten. Burgemeester Henk Lambooij vindt het een achteruitgang in veiligheid dat het zijn tweede blusvoertuig wordt vervangen door een voor natuurbrandbestrijding. Zo voelen meer burgemeesters ongemak bij de lokale gevolgen. Neem Harm Jan van Schaik (Harderwijk) en Jacqueline Koops (Heerde). Een van hen verliest het duikteam. Voor de zomer wordt bepaald welke. Jan Nathan Rozendaal (Elburg) vreest voor de gevolgen van een brand in de monumentale binnenstad, nu de tweede blusauto naar Nunspeet verhuist. Terwijl Joost van Oostrum (Berkelland) bij - onverhoopt - twee branden in zijn plattelandsgemeente een grote afstand ziet tussen twee bezette kazernes.

De praktische gevolgen van het genomen besluit, worden pas in maart duidelijk. In het voorjaar wordt per kazerne een dekking- en spreidingsplan gemaakt. Nu is alleen op hoofdlijnen besloten hoe de toekomst van de brandweer op de Veluwe en in de Achterhoek er uit moet zien.

Stap voor stap

Critici vrezen dat de veiligheid in het geding komt. Dat is niet het geval, benadrukken directeur Diemer Kransen en interim-bestuursvoorzitter Ton Heerts. Aan wat wettelijk verplicht is, wordt niet getornd. Kransen: ,,De toekomstvisie willen we stapsgewijs invoeren in een periode van drie tot zes jaar. Als in overleg met commandanten blijkt dat dingen toch anders moeten, dan zijn we daartoe bereid.”

Die opstelling is nodig. Uit de hele regio laten vrijwilligers horen dat zij zich de nieuwe koers kunnen voorstellen, maar nog veel vraagtekens hebben bij wat het in de praktijk betekent.

Veluwe