Volledig scherm
Vorig jaar werd de school op slot gezet omdat er asbest in de lokalen was aangetroffen. De leerlingen zijn toen tijdelijk op een school in Epe gehuisvest. © Vakfoto Van Der Beek

De 90 leerlingen van de Horsthoek in Heerde moeten mogelijk al volgend schooljaar naar een andere plek

De gemeente Heerde vindt dat de Horsthoekschool niet veel langer op een verantwoorde manier op de huidige locatie aan de Oenerweg in Heerde kan blijven. Daarom vraagt wethouder Jan Berkhoff aan de gemeenteraad te kiezen tussen twee opties. Ofwel renoveren en verbouwen voor 1,4 miljoen euro, ofwel de school definitief sluiten.

De 90 leerlingen kunnen volgens het gemeentebestuur zo in de multifunctionele accommodatie De Heerd. ,,Daar is altijd al rekening gehouden met de komst van de leerlingen van de Horsthoek’’, zegt Berkhoff. Wat hem betreft gaat de basisschool met ingang van volgend schooljaar daar verder.

Omdat de gemeente voor de scholen in Heerde nieuwe multifunctionele accomodaties ging bouwen, werd het onderhoud op de bestaande scholen jaren geleden stopgezet. Stichting Proo voor primair openbaar basisonderwijs is het bestuur van de Horsthoek. Zij maakten een plan voor vernieuwbouw en renovatie. Bij onderzoek hiervoor kwam aan het licht dat overal in de school asbest bleek te zitten. 

Berkhoff: ,,De school moest toen direct op slot. De asbest is opgeruimd, maar het blijft een onberekenbaar gebouw. Ik hou mijn hart vast als er eens een zware storm of windhoos opsteekt. De school is erg kwetsbaar, kinderen kunnen er geen bal tegen het plafond schieten zonder gevaar vanwege die asbest. Het is poedervormige asbest, dat kan zo verstuiven. Wij kunnen straks niet meer de garantie geven voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen.’’

De gemeente gaat nu wel aan de school ruim 50.000 euro vergoeden voor kosten die gemaakt zijn vanwege de asbestschoonmaak, vervolgschade hiervan en een deel van de vervoerskosten voor de leerlingen naar de alternatieve leslocatie.

Berend Redder, voorzitter van de scholenkoepen PROO waar de openbare basisschool onder valt, hoopt dat de gemeenteraad ten gunste van de school een besluit neemt. ,,Misschien kan de gemeente de renovatie van het raadhuis voor 1,8 miljoen euro twee jaar uitstellen. Want het geld dat nodig is voor verbouw van de Horsthoek moet ook uit die reservepot voor gebouwen komen.’’

Het karakteristieke schoolgebouw aan de Oenerweg is al jaren onderwerp van discussie tussen de gemeente en het schoolbestuur.

Ouders

,,Er zijn veel ouders die speciaal voor deze school op deze prachtlocatie gekozen hebben. Die zullen ook zeker hun mening laten horen’’, verwacht Redder, die zelf ook in de raadscommissie een pleidooi wil gaan houden voor renovatie. ,,We hebben door architectenbureau Sacon uit Zwolle een plan laten maken dat het historische karakter van de school in ere houdt, maar ook multifunctioneel aangepast wordt. Daarmee is de school straks ook goed te gebruiken in een andere functie, mochten in de toekomst de leerlingen wegvallen.’’

Wat de gemeenteraad ook besluit, PROO en de Horsthoekschool zullen zich niet snel gewonnen geven en alle mogelijkheden onderzoeken die verhuizing tegen kunnen gaan, ook juridische. Overigens loopt er nog een bezwaarprocedure tegen een eerder afwijzend besluit van de gemeente over de renovatieplannen.

De wethouder vindt dat de gemeenteraad moet kiezen voor opzeggen van het gebruik van het schoolgebouw. ,,Er is ruimte in de Heerd voor de leerlingen van de Horsthoek. Dat gebouw ligt binnen 2 kilometer van de school, de afstand die in de wet op de onderwijshuisvesting als marge is aangegeven. Vorig jaar hebben we de aanvraag voor vernieuwbouw afgewezen. Nu willen we absolute helderheid hierover van de gemeenteraad.’’

Veluwe