Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Een woning bouwen of uitbreiden mag weer in Heerde, ondanks stikstofproblemen

Zo’n dertig kleine bouwprojecten in de gemeente Heerde kunnen worden hervat. Deze liggen nu stil door de stikstofproblematiek. Het gaat om aanvragen voor de bouw van een of twee woningen, uitbreidingen en verbouwingen.

Heerde staat voor een dilemma, stelt wethouder Wolbert Meijer. De gemeente kan wachten op nieuwe, ruimere regels van het Rijk en de provincie, waardoor bouwprojecten stil blijven liggen. Maar het kan lokaal een uitzondering maken, waardoor de bouwstop van kleine projecten wordt opgeheven. Heerde kiest voor het laatste, net als een aantal andere gemeenten in het land.

Creatieve oplossingen

Bij kleine bouwprojecten komt nauwelijks stikstof vrij en daardoor is de kans op schade aan de natuur zeer klein, redeneert Meijer. De gemeente is daardoor niet afhankelijk van toestemming door de provincie. ,,Kleine projecten willen wij nu afhandelen. Ook omdat voor het verlenen van de vergunning vooraf geen stikstofberekening is gevraagd. Daarnaast zien wij dat de bouwsector zelf naar creatieve oplossingen zoekt, zoals het elektrisch aanleveren van bouwmaterialen.”

Quote

De bouwsector zoekt creatieve oplossin­gen, zoals het elektrisch aanleveren van bouwmateri­a­len

Wolbert Meijer, Wethouder Heerde

Desondanks neemt Heerde een risico. Door het ontbreken van een berekening, kan de gemeente niet met zekerheid aantonen dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de natuur. Als de provincie Gelderland ingrijpt en de werkzaamheden stillegt, kunnen de bouwers de gemeente daarop aanspreken. Voor nieuwe vergunningsaanvragen wil Heerde sowieso een stikstofberekening hebben.

Wachtrij

De vergunningsaanvragen voor vijftig grotere bouwprojecten blijven in de wachtrij staan. Eerst moeten andere maatregelen worden genomen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, voordat die bouwprojecten mogen doorgaan. Dat kan landelijk, provinciaal of lokaal zijn. Heerde denkt onder meer aan het verbieden van gemotoriseerd verkeer op een aantal wegen, het verlagen van de maximum snelheid en het planten van klimaatbossen. Naar de haalbaarheid wordt onderzoek gedaan. 

Veluwe