Volledig scherm
In maart 2018 is het startsein gegeven voor de bouw van appartementencomplex de Griftstaete in Wapenveld. De Heerder politiek wil dat er veel meer nieuwe woningen worden opgeleverd in de gemeente. © Vakfoto Van Der Beek

Heerde richt zich met nieuwe Woonagenda vooral op groei van bevolking

De gemeenteraad van Heerde wil de komende jaren inzetten op groei van de bevolking. Het college moet de bovengrens op gaan zoeken van wat haalbaar is waarbij het toevoegen van nieuwe wijken en het voeren van een actieve grondpolitiek nodig is, aldus de boodschap van een unanieme gemeenteraad.

Onder het vorige college van burgemeester en wethouders was het hanteren van de zogeheten uitnodigingsplanologie leidend. Projectontwikkelaars konden met plannen en ideeën komen, maar dat heeft te weinig zoden aan de dijk gezet. Cijfers van het CBS leren dat in de periode van 2013 tot en met 2017 er in Heerde 157 nieuwe woningen zijn gebouwd. Ter vergelijking: in Hattem gaat het om 237 woningen en in Epe zijn 453 nieuwe woningen gebouwd. De krapte aan woningen leidt tot forse prijsstijgingen. Was de gemiddelde prijs begin 2015 in Heerde net boven de 200.000 euro, vorig jaar werd de grens van 300.000 euro gepasseerd. ,,Onder het vorige college was er geen rol voor de gemeente weggelegd, er werd achterover geleund”, aldus Bram Horst (PvdA). 

Horst is blij dat het college nu een regierol voor zichzelf ziet weggelegd. De gemeente Heerde kan tot 2027 nog een 400 woningen laten bouwen. Via de Woonagenda moet vastgelegd worden voor wie men gaat bouwen. In de later dit jaar vast te stellen Omgevingsvisie komen de locaties waarop dat moet gebeuren in beeld.

Om duidelijk te krijgen wat de gemeenteraad wil, is door het college een aantal dilemma’s voorgelegd aan de raad. De lokale volksvertegenwoordiging wijst de suggestie om tot vijf bouwlagen te gaan bouwen resoluut af. ,,Heerde moet haar landelijk karakter behouden, drie bouwlagen en een kap is het maximum”, aldus een unanieme raad. 

Veel aandacht is er voor sociale woningbouw door Triada. Voor deze categorie is er de opgave de komende jaren  180 woningen te bouwen, inclusief huizen voor statushouders en begeleid wonen. Ook moet het college instrumenten inzetten om speculatie en huisjesmelkers tegen te gaan door bijvoorbeeld zelfbewoning te eisen. Daarbij moet de focus gelegd worden op bouwen voor jonge gezinnen. ,,Want de leefbaarheid van de kernen staat onder druk”, benadrukt Erik Mateman (CDA). Ben van der Linde (CU/SGP) wil dat er ook in Veessen voldoende wordt gebouwd om bijvoorbeeld de school in stand te houden. Mateman pleit vooral voor groei. ,,De 400 woningen zijn al nodig voor de eigen bevollking. We moeten een actieve grondpolitiek gaan voeren om echte groei van de bevolking mogelijk te maken”. En daarin krijgt hij de gemeenteraad unaniem mee.

Alternatieve woonvormen

In de nieuwe Woonagenda is ook ruimte voor kleiner woningen voor starters en tijdelijke huisvesting in  woonvormen als tiny houses. Hiervoor houdt Ton Jalink, eigenaar van camping de Mussenkamp, een pleidooi. Jalink heeft een vergunning om de camping uit te breiden en ziet wel mogelijkheden voor de plaatsing van 20 tot 25 tiny houses, kleine maar wel volwaardige woningen. De campingeigenaar krijgt voor zijn plan de handen op elkaar van zowel de gemeenteraad als van wethouder Jan Berkhoff. ,,Ook wonen in containervormen kan mooi gemaakt worden”, aldus Berkhoff die graag ziet dat partijen hiervoor initiatieven nemen.

Veluwe