Volledig scherm
De Heerder politiek wil zo veel mogelijk woningbouwlocaties in beeld krijgen. © Shutterstock

Meerderheid Heerder politiek wil ook woningen buiten de bestaande kernen bouwen

Om de broodnodige inhaalslag in de woningbouw te maken, is enkel bouwen op inbreidingslocaties niet genoeg. Uitgezonderd D66/GroenLinks wil de Heerder gemeenteraad dat ook de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties buiten bestaand bebouwd gebied wordt ingezet. 

,,Inbreiden alleen is niet voldoende. Er moet grond op de plank liggen. Daar rekenen onze jongeren op”, aldus Ben van der Linde als woordvoerder van de grootste coalitiepartij ChristenUnie/SGP. In het coalitieakkoord dat na de verkiezingen in 2018 is gesloten, werd opgenomen dat er eind 2019 een inventarisatie van in- en uitbreidingslocaties moest liggen. 

De gemeenteraad behandelde maandagavond de Woonagenda waarin de soorten en aantallen woningen worden genoemd die op inbreidingslocaties, bouwlocaties binnen bestaande bebouwd gebied, gerealiseerd kunnen worden. Uitbreiden buiten de dorpskernen is naar de toekomst verschoven en dat ‘pas al er aantoonbaar onvoldoende inbreidingslocaties aanwezig zijn’, zo staat te lezen in de gepresenteerde Woonagenda. 

Kritiek

Vanuit verschillende hoeken klinkt daar kritiek op. Erik Mateman (CDA) vraagt zich af of de 350 tot 400 geplande woningen wel genoeg zijn. ,,Waarom geen 500? Het realiseren van uitbreidingslocaties kost tijd. Wanneer is het moment daar om uitbreiding te zoeken?”, wil Mateman weten. Wim de Weerdt (Gemeentebelang Boerenpartij ) is kort maar krachtig: ,,We hebben meer bouwlocaties nodig”. Bram Horst (PvdA) is blij met de ingezette koerswijziging om flink meer huurwoningen te bouwen, tot zelfs 40 procent van de capaciteit. ,,Maar we doen wel de groep jonge starters te kort. Die moeten we vooral bedienen door middel van uitbreiding”. 

Horst verwijst  naar een brief van de Dorpsraad Wapenveld waarin gepleit wordt voor uitbreiding. Beerd Volkers van de VVD draagt nog een ander aspect aan om uit te breiden: dat maakt de financiering van sociale huurwoningen en woningen voor starters beter bereikbaar. D66/GL is nog niet te porren voor uitbreiding. ,,We moeten de bestaande voorraad beter benutten en creatief omgaan met woningsplitsing en bijvoorbeeld meer hofjes realiseren voor mensen met een zorgbehoefte”, is het pleidooi.

Vraagtekens

Wethouder Wolbert Meijer constateert dat er raadsbreed steun bestaat om het bouwen op inbreidingslocaties te versnellen door extra menskracht in te zetten. Op een later moment kan de raad dan ook een voorstel tegemoet zien om de ambtelijke capaciteit hiervoor uit te breiden. De wethouder plaatst zijn vraagtekens bij de suggestie om nog meer te bouwen dan de circa 400 woningen. ,,Die ambitie is al heel fors. Temeer omdat er sprake is van een trendbreuk door veel meer sociale huurwoningen te bouwen”. 

Ook in tweede termijn bleef de raad hameren op uitbreiding. ,,Als je daar over drie jaar nog mee moet starten, loop je weer achter de feiten aan”, waarschuwt Bram Horst. Waarbij Mateman aanvult dat, als je geen grondgebonden woningen voor jonge gezinnen gaat bouwen, verdere vergrijzing op de loer ligt. 

,,Ik heb de opinies gehoord en gaan daar goede nota van nemen”, vat Meijer samen. Het vervolg is op 16 december als de gemeenteraad de Woonagenda definitief vast gaat stellen.

  1. Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep
    PREMIUM

    Landelijk onderzoek naar suïcide onder jongeren vindt oorsprong in Zwolle en Wezep

    Jongeren die in 2017 door zelfdoding om het leven kwamen, waren in de gezondheidszorg in een vicieuze cirkel beland. Dat blijkt uit een landelijk wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van suïcides onder tieners in dat jaar. Hulpverleners zouden beter en anders moeten samenwerken, concluderen de onderzoekers. In Zwolle gebeurt dat al, in Harderwijk wordt gewerkt aan een nieuwe aanpak die als voorbeeld voor andere Gelderse gemeenten moet gelden.

Veluwe