Volledig scherm
De Horsthoekschool in Heerde (archieffoto). © Vakfoto Van Der Beek

Schoolbestuur van De Horsthoek gaat niet akkoord met verplaatsing naar De Heerd

Het schoolbestuur van basisschool De Horsthoek in Heerde gaat niet akkoord met een verplichte verhuizing naar multifunctionele accommodatie (mfa) De Heerd in het centrum van het dorp. Dat zegt Berend Redder, voorzitter van de stichting Proo, het schoolbestuur waaronder de Horsthoek valt.

De gemeente Heerde vindt dat de Horsthoekschool niet veel langer op een verantwoorde manier op de huidige locatie aan de Oenerweg kan blijven. Daarom vroeg wethouder Jan Berkhoff de gemeenteraad te kiezen tussen twee opties. Ofwel renoveren en verbouwen voor 1,4 miljoen euro, ofwel de school definitief sluiten.

Verzet

Omdat de school in het buitengebied tussen Heerde en Epe te maken heeft met een verouderd gebouw waarin veel asbest verwerkt zit, wil de gemeente het liefst dat de basisschool verhuist naar de vrije lokalen in De Heerd. Directie, bestuur en ouders van de basisschool hebben zich altijd verzet hiertegen. Afgelopen maandag heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Heerde ingestemd met plan de school te verplaatsen.

Voor ouders en schoolbestuur van De Horsthoek lijkt dit op een herhaling van een eerder dispuut met de gemeente Heerde in 2017. De rechter heeft toen vastgesteld dat er geen bindende afspraken zijn tussen de school en de gemeente over een verhuizing naar de multifunctionele accommodatie De Heerd. Volgens het schoolbestuur kan de gemeente dat ook nu niet eisen.

Juridische mogelijkheden

Als dat wel gebeurt, gaat Redder als eerste overleggen met de ouders van de school. ,,Als tweede gaan we de juridische mogelijkheden weer opnieuw verkennen. En als derde hoop ik dat we nog steeds met dit College in gesprek kunnen gaan.’’

Redder meldt dat Stichting Proo bij de gemeente heeft aangeboden het schoolgebouw over te nemen. ,,Maar dan moet wel dat achterstallig onderhoud weggewerkt worden.’’ Redder vermoedt dat wegwerken van het achterstallig onderhoud tussen de twee tot vijfhonderdduizend euro gaat kosten. ,,Het is wel een optie die je als school kunt eisen omdat je recht hebt op onderhoud.’’

Dwang

Redder denkt dat de ouders hier vrij ferm in staan. ,,Ouders vinden de dwang die de gemeente uitoefent onterecht. De gemeente heeft de afgelopen jaren willens en wetens deze situatie gecreëerd door het onderhoud stop te zetten in afwachting van de bouw van de mfa. Door de rechter zijn ze teruggefloten in hun eis de school naar De Heerd te verplaatsen. Waardoor er nu een situatie is ontstaan voor de gemeente Heerde dat ze ruimte teveel hebben gebouwd in de mfa De Heerd en daar een oplossing voor zoeken. Ouders ervaren dat als ‘daar is onze school na al die jaren nu toch de dupe van’.’’

Veluwe