Volledig scherm
De wethouders in de gemeente Hellendoorn voor de periode 2018-2022 © Gemeente Hellendoorn

Coalitie Hellendoorn heeft akkoord bereikt

Ze zijn eruit, de politieke partijen die wekenlang hebben geformeerd in de gemeente Hellendoorn. Deze week hebben CDA, GroenLinks, ChristenUnie en D66 een akkoord bereikt waarmee ze de komende vier  jaar de gemeente willen besturen. De partijen hebben het coalitieakkoord de titel Duurzaam Durven Doen gegeven.

De titel van het coalitieakkoord straalt volgens de partijen een ‘ambitie uit van hard werken aan een duurzame samenleving waarbij we de vernieuwing niet uit de weg gaan’. De partijen hebben voor veertien thema’s op hoofdlijnen kaders uitgewerkt: Duurzame leefomgeving, woningbouw, economie, verkeer en verkeersveiligheid, agrarische sector, omgevingswet, onderwijs, sport en cultuur, werk en inkomen, zorg, regionale samenwerking, bestuurlijke vernieuwing en financieel kader. 

Formatie

Het akkoord wordt maandagavond 11 juni aangeboden aan de gemeenteraad. In die vergadering worden ook de wethouders voorgedragen voor benoeming. Het is de bedoeling dat het nieuwe college zal bestaan uit vier wethouders en de burgemeester, Anneke Raven, als voorzitter. De wethouder namens het CDA vervult 1 fte (voltijdbaan), de drie andere wethouders namens GroenLinks, ChristenUnie en D66 vervullen ieder 0,9 fte. Daarmee komt de totale formatie op 3,7 fte. De formatie blijft daarmee vrijwel gelijk aan de huidige 3,6 fte, zo schrijven de partijen.

Jelle Beintema (59), huidig wethouder, is beoogd wethouder namens het CDA. Dennis op den Dries (34) is dit namens GroenLinks. Anja van den Dolder (57) wordt voorgedragen namens de ChristenUnie. Zij was de afgelopen collegeperiode ook al wethouder, toen namens vier partijen. Margreet Overmeen (44) is in beeld namens D66. 

Salland