Volledig scherm
Verpakkingen, plastic en blik worden in Hengelo apart ingezameld. © Annina Romita

Hengelo loopt voorop met afvalscheiden

HENGELO - Hengelo loopt in Twente voorop als het om afvalscheiden gaat. Sinds de invoering van het systeem van omgekeerd inzamelen in 2018 is de hoeveelheid aangeboden fijn restafval per inwoner fors gedaald.

De landelijke doelstelling is maximaal 100 kilo per inwoner in 2020. Hengelo zit daar nu al royaal onder. Op basis van de cijfers over de eerst helft van dit jaar verwacht de gemeente over heel 2019 uit te komen op 76 kilo. Vorig jaar was dat 97 kilo. Ter vergelijking: in 2016 kwam Hengelo nog uit op 126 kilo per inwoner. Een daling van 50 kilo in drie jaar.

Verpakkingen, plastic en blik worden in Hengelo apart ingezameld, zowel huis-aan-huis als met verzamelcontainers. De hoeveelheid ingezameld materiaal ligt ver boven het landelijk gemiddelde. In 2018 zelfs drie keer zoveel. Nog maar 8 procent van het verpakkingsmateriaal komt in het restafval terecht. ‘Maar het kan nog beter’, meldt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. ‘Zorgpunt is de hoeveelheid vervuiling van het ingezamelde materiaal. Wij constateren hier een toename.’

Etensresten

Ook groente-, fruit- en tuinafval (gft) wordt apart ingezameld. Gft bestaat uit twee componenten: etensresten en tuinafval. De hoeveelheid gft is licht toegenomen. Opvallend is dat nog steeds veel etensresten bij het restafval belanden. Een kwart van het restafval bestaat uit etensresten. Daar valt qua afval scheiden dus nog winst te behalen. Of zoals het college het formuleert: ‘Hier ligt voor de komen jaren een belangrijke uitdaging.’

Net als in andere gemeenten blijft de ingezamelde hoeveelheid oudpapier gestaag dalen, mede door de digitalisering. Door de sterke daling van de papierprijs zijn de inkomsten niet langer toereikend voor het dekken van de inzamelkosten.