Hijschkamer op marktplein Hengelo geschrapt: te duur!

VideoHENGELO - Het college van B en W ziet plotseling af van de bouw van de Hijschkamer. Het project zou veel duurder uitvallen dan het budget dat de gemeenteraad ervoor beschikbaar heeft gesteld.

Wethouder Bas van Wakeren was zichtbaar teleurgesteld nadat hij vanavond in een vergadering van de gemeenteraad had vastgesteld dat na toetsing door diverse, ambtelijke disciplines het project Hijschkamer te duur is. Het college ziet van de bouw af.

“Het past niet binnen de financiële kaders die de gemeenteraad heeft gesteld", aldus Van Wakeren. “Ik vind het jammer dat dit plan in deze vorm geen doorgang kan vinden. Ik zag de Hijschkamer als toegevoegde waarde voor de binnenstad, om zo meer bezoekers te naar die binnenstad te brengen."

Geen optie

“Hoe nu verder?", zei de wethouder. “Het is voor het college geen optie om meer geld beschikbaar te stellen. Het plan aanpassen zou eventueel kunnen, maar de voorkeur gaat op dit moment uit ‘naar een nieuw plan dat we willen gaan maken met alle partners in de binnenstad",  zoals Van Wakeren zei.

In het eerste kwartaal van 2020, rond februari, wil het college ‘een uitvoerbaar en haalbaar plan voorleggen aan de gemeenteraad.’ Eind van deze maand wordt in een politiek markt nog besproken welke proces daarbij wordt gevolgd.

Licht applaus

Vanaf de publieke tribune, matig bezet, klonk een licht applaus door na de bekendmaking van de wethouder. Rondom plan de Hijschkamer, waarmee het marktplein een totaal ander gezicht zou krijgen, ontstond veel emotie de laatste tijd. De actiegroep Bos op het Plein liet van zich horen en beriep zich op duizenden medestanders.

Poll

Hijschkamer op Marktplein Hengelo gaat toch niet door: te duur

  • Zonde, dit zou een mooie impuls voor de binnenstad zijn geweest (16%)
  • Wat een opluchting, als er nu maar snel een nieuw plan komt (30%)
  • Raar, de kosten bespreek je toch direct bij zo’n plan? (54%)
1710 stemmen

Doorschemeren

De voorbije dagen lieten de fractievoorzitters van collegepartijen SP en VVD al doorschemeren het plan Hijschkamer niet meer volledig te steunen of zelfs helemaal niet, als de cijfers niet gunstig waren. Het is steeds opzet geweest dat de gebruikers van het gebouw zelf de jaarlijkse exploitatielasten zouden opbrengen. Er werd aan getwijfeld of die doelstelling, van de raad meegegeven aan het college, zou worden gehaald.

Na afloop gaf wethouder Van Wakeren in de wandelgangen aan hoezeer hij goede hoop had dat de Hijschkamer belangrijk zou kunnen worden voor de stad. “Ik dacht bijvoorbeeld ook aan de tiny shops voor jonge ondernemers. Dat leek mij goed voor de stad. Maar ja, mijn partij ProHengelo heeft ook altijd gezegd dat we goed moeten luisteren naar onze inwoners. Laat ons dan maar opnieuw met de stad in gesprek gaan en een nieuw plan maken.”

Speerpunten

De aanpak van het marktplein is één van de speerpunten in het coalitieakkoord. Sterker, het is het belangrijkste onderwerp daarin. Wat zegt hij tegen de 2800 mensen die destijds vóór project Hijschkamer hebben gestemd? “Jammer, maar het past gewoon niet."

Partijgenoot en fractievoorzitter Wiert Wiertsema riep vandaag op een referendum te houden ten aanzien van de Hijschkamer. “Er zijn 60.000 stemgerechtigden in de stad. Wat vinden zij dat er moet gebeuren? We horen nu alleen maar de tegenstanders."

De gemeenteraad zou zo'n referendum in gang moeten zetten, maar afgaande op de eerste reacties krijgt Wiertsema daarvoor niet de handen op elkaar.

Zicht vanuit de lucht op de Hijschkamer.
Volledig scherm
Zicht vanuit de lucht op de Hijschkamer. © West 8