Worden 107 authentieke woningen in Hengelo gesloopt? ‘Het is méér dan een dak boven je hoofd’

videoHENGELO - Moeten 107 authentieke woningen in De Nijverheid wel of niet worden gesloopt? Bewoners met een kleine beurs en wooncorporatie Welbions staan lijnrecht tegenover elkaar. En nu roert ook de gemeenteraad zich.