Volledig scherm
Restanten van een bijzondere sluis werden aangetroffen bij werkzaamheden op de bouwplaats van een parkeergarage aan de Buitenhaven in Kampen. Wat opdook is met de grond gelijk gemaakt. De grote vraag: had dat niet anders gemoeten? foto Richard Boddeus

Archeoloog doet stap terug bij spraakmakende vondsten in Kampen

Slopen of behouden? Die eindbeslissing bij spraakmakende archeologische vondsten in Kampen wordt voortaan genomen door burgemeester en wethouders. 

De stadsarcheoloog wordt de belangrijkste adviseur. Dat meldt burgemeester Bort Koelewijn. ,,Een besluit valt of staat met het inzicht van de archeoloog." Bij reguliere huis-tuin-en-keukenvondsten blijft de stadsarcheoloog eindverantwoordelijke.

Sluisje

Aanleiding voor de koerswijziging is de sloop van het sluisje dat bij de Buitenhaven is gevonden. Kampen stelde dat op zorgvuldige wijze is besloten om de resten te documenteren, maar dat zij niet behoudenswaardig waren. Bij de afweging waren de stadsarcheoloog en het bedrijf Econsultancy betrokken. De conclusie werd in twijfel getrokken door Bond Heemschut, Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe (BEB) en monumentenkenner Ernst Hupkes. Zij vonden dat te weinig onderzoek is gedaan en suggereerden dat voor sloop werd gekozen om vertraging tijdens de bouw van de parkeergarage te voorkomen.

Inhoudelijk oordeel

Naar aanleiding van de commotie vroeg burgemeester Bort Koelewijn een onafhankelijke partij naar een oordeel over de gang van zaken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wilde dat niet doen. De Erfgoedinspectie wel, maar die komt niet tot een inhoudelijk oordeel. In een algemene reactie legt de Erfgoedinspectie uit welke stappen een gemeente dient te nemen om tot een zorgvuldig oordeel te komen. 'Teleurstellend', vindt Koelewijn. Hupkes en BEB sluiten zich daarbij aan.