Volledig scherm
Aanvullend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat het baggeren van de Buitenhaven zonder gevaar kan worden voortgezet. © Foto Freddy Schinkel

Baggeren Buitenhaven Kampen wordt hervat

Over anderhalve week wordt het uitbaggeren van de Buitenhaven hervat en wordt het laatste slib uit het water gehaald. Op basis van aanvullende onderzoeken naar aanwezige vervuiling in de bodem is komen vast te staan dat het resterende baggerwerk zonder extra veiligheidsmaatregelen voor de omgeving kan worden uitgevoerd. 

Wel worden tijdens het werk metingen verricht, zo heeft de gemeente Kampen bekendgemaakt.

Maandag 25 maart begint het uitbaggeren van het laatste stukje haven, nabij het havenkantoor. Dat gaat ongeveer vier dagen duren. Volgende week worden daarvoor de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Het baggeren gaat op dezelfde manier als eerder: een kraanschip met hogedrukcabine takelt het slib uit het water.

Omwonenden zijn door de gemeente per brief op de hoogte gebracht van de hervatting van het werk.

Blauwzuurgas

In oktober vorig jaar werd tijdens het baggeren blauwzuurgas in de lucht boven het water gemeten. Daarop werd het werk per direct stilgelegd. Uit onderzoek bleek vervolgens dat de waterbodem op de plek waar de werkzaamheden zijn gestaakt ernstig verontreinigd is met aromatische koolwaterstoffen, PAK’s, over een gebied van zo’n 100 vierkante meter. 

Op deze plek werden ook hogere gehalten aan cyanide aangetroffen, maar volgens de gemeente niet zo hoog dat kan worden gesproken van een ernstige cyanide-verontreiniging. De verontreinigingen zijn het gevolg van de jarenlange aanwezigheid van een gemeentelijke gasfabriek, pal naast de haven, waar kolen werd vergast.